1 ماه قبل

دوره آموزش تامین مالی پروژه ها

هدف این دوره اشنائی با مفاهیم و روش های تامین مالی به منظور توانمندی سازی مدیران پروژه ها برای انتخاب و بکارگیری ابزارهای تامین مالی بر اساس نیازها و ویژگی های پروژه است.

آنالیز تاخیرات
5 ماه قبل

آنالیز تاخیر در قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی

دوره آموزشی تخصصی آنالیز تاخیر قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی در شرکت توسعه مهندسی گاز توسط دکتر گرشاسب خزائنی برگزار می گردد.

آموزش مشارکت عمومی خصوصی
6 ماه قبل

دوره آموزشی مبانی مشارکت عمومی خصوصی (PPP)

این دوره آموزشی توسط گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف در بهمن ۱۳۹۹ و با هدف تشریح ساختارهای کلیدی و رویه‌های قانونی مشارکت عمومی خصوصی برگزار می گردد

دست نوشته هااخبارکتاب و مقالات
  بحران پروژه های نیمه تمام، تفاهم ملی برای مشارکت عمومی خصوصی
  1 ماه قبل
  لزوم توجه به بازار زیرساخت در برنامه کاندیداها

  بحران پروژه های نیمه تمام، تفاهم ملی برای مشارکت عمومی خصوصی

  در حالی که در برنامه های کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، وعده های زیادی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی داده می شود، کمتر به ظرفیت های بازار زیرساخت توجه شده است. تفاهم ملی برای مشارکت عمومی خصوصی علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی مستقیم در طرح های عمرانی، می تواند موجب تحریک دیگر بخش های اقتصاد و ایجاد اعتماد در بخش خصوصی به سرمایه گذاری شود

  نظام فنی و اجرائی یکپارچه؛ قدمی برای شروع ولی ناکافی
  1 ماه قبل
  نقد بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه

  نظام فنی و اجرائی یکپارچه؛ قدمی برای شروع ولی ناکافی

  نظام فنی و اجرائی یکپارچه” با تلفیق مشارکت عمومی خصوصی برای مدیریت تدارکات عمومی گامی مهم برای تامین مالی پروژه های زیرساختی محصوب می شود؛ ولی ملاحظات و خلاهائی در این سند است که توجه به انها می تواند حرکت های اتی را صحیح تر و مطمئن تر نماید

  طراحی بسته تامین مالی برای پروژه ها
  5 ماه قبل
  تامین مالی پروژه ها

  طراحی بسته تامین مالی برای پروژه ها

  برای تامین مالی یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی، با توجه به نوع، بازدهی و میزان ریسک پروژه، بایستی بسته‌ای از راهکارهای تأمین مالی را طراحی نمود

  ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها
  5 ماه قبل
  تامین مالی پروژه ها

  ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها

  بازار سرمایه داخلی ظرفیت های زیادی را برای تامین مالی پروژه ها فراهم می کند که عموما به دلیل عدم آشنائی مدیران پروژه های کشور بلا استفاده مانده است. در اینجا برخی از عمده ترین روش های بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه معرفی شده اند.

  مدیریت یکپارچه هزینه ها، چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم
  6 ماه قبل
  مدیریت پروژه عملی

  مدیریت یکپارچه هزینه ها، چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم

  درس آموخته ارائه شده در این مقاله، نشان می دهد عدم یکپارچگی مدیریت پروژه (ریسک، تدارکات، ذینفعان و ….)، چگونه می تواند مدیریت هزینه های پروژه را افزایش دهد. 

  ضرورت تغییر پارادایم مدیریت پروژه ، توسعه دانش بر مبنای درس آموخته ها و قابلیت های سازمانی
  6 ماه قبل
  مدیریت پروژه عملی

  ضرورت تغییر پارادایم مدیریت پروژه ، توسعه دانش بر مبنای درس آموخته ها و قابلیت های سازمانی

  سلسله مقالات مدیریت پروژه عملی ، با بررسی درس آموخته های پروژه های اجرائی نشان می دهد چگونه می توان روش ها و تکنیک های مدیریت پروژه را در اجرا بکار گرفت

گالری فیلم

  برای اولین بار، تامین مالی مترو به روش مشارکت عمومی خصوصی
  زیر و بم قراردادهای BOT در ایران
  مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های شهری
  ساختمان فرهنگی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
  توسعه زیرساخت ها در منطقه آزاد چابهار
  پروژه بازسازی ترمینال مسافری فرودگاه چابهار