دانشگاه آزاد تهران غرب

نمرات آزمون تکنولوژی بتن

شناسه : 3411 30 ژانویه 2021 - 22:04 965 بازدید ارسال توسط :

دانشجویان درس ترم تکنولوِژی بتن دانشگاه آزاد تهران غرب، در ترم اول نیمسال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ می توانند نمرات آزمون تکنولوژی بتن را مشاهده نماید.

نمرات آزمون تکنولوژی بتن
پ
پ

دانشجویان دانشگاه آزاد تهران غرب، که در ترم اول نیمسال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ درس تکنولوِژی بتن را با دکنر خزائنی می توانند نمرات آزمون تکنولوژی بتن را در جدول زیر مشاهده نماید.

نمرات تکنولوژی بتن نیمسال اول ۹۹-۰۰ (۱) نمرات تکنولوژی بتن نیمسال اول ۹۹-۰۰ (۲)

کد درس: ۹۹۱۹۶۲۵۰

کد درس: ۹۹۶۲۴۱۰

برای قطعی شدن نمرات، باید نمرات در سایت آموزشیار ثبت شود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.