سازمان برنامه و بودجه كشور

وظایف اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه

شناسه : 2452 11 جولای 2020 - 2:18 661 بازدید ارسال توسط :

اهم برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

وظایف اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه
پ
پ

اهم برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
این اقدام‌ها شامل تشکیل ساختار متناسب برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و برگزاری شورای راهبری بخشی با حضور وزیر مربوط برای راهبری امور، برگزاری منظم جلسات کارگروه واگذاری موضوع ماده ۲۷ ‌قانون الحاق ۲ و انتشار عمومی کلیه پروژه‌های در حال بهره‌برداری دارای درآمد و پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی تابعه از طریق سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است.

دیگر اقدام‌ها شامل ارسال ارائه پیشنهاد تغییر کاربری اصلی پروژه مطابق بند پ ماده ۱۵ آیین نامه در صورت لزوم، تفویض اختیار واگذاری پروژه‌های ملی به دستگاه‌های اجرایی استانی تابعه مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه و انعقاد قرارداد مشارکتی با حجم سرمایه‌گذاری معادل حداقل ۲۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق جزء ۱ ماده ۱۷ آیین‌نامه است.
در نامه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین تأکید شده که این سازمان تخصیص اعتبارات تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ و گواهی تضامین مرتبط را متناسب با عملکرد آن دستگاه در اولویت برنامه‌های خود قرار خواهد داد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.