بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای ضمانت دولت برای سرمایه گذاری زیرساخت ها

شناسه : 2465 24 جولای 2020 - 3:38 980 بازدید ارسال توسط :

بانک جهانی در دسامبر ۲۰۱۹ نشریه ای را با هدف آموزش چگونگی استفاده از ابزار ضمانت دولتی برای حمایت از سرمایه گذاری در زیر ساخت ها منتشر کرده است. این نشریه راهنمایی برای بخش عمومی و دولتی در کشورهای در حال توسعه (EMDEs)  است که یکی از الزامات مورد نیاز دولتها به منظور پیاده سازی روش مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را پاسخ می دهد.

راهنمای ضمانت دولت برای سرمایه گذاری زیرساخت ها
پ
پ

کشورهای در حال توسعه علیرغم کمبود بودجه و نیاز مبرم به جذب سرمایه گذار خصوصی، عموما در جذب منابع مالی از بخش خصوصی (در مقایسه با کشورهای توسعه یافته) ناتوان می باشند. این ضعف به دلیل توسعه نیافتگی بازارهای مالی و عدم استقرار نظام حاکمیتی موثر در پیشبرد پروژه های بخش خصوصی است که موجب می شود سرمایه گذاران تمایل کمتری برای حضور در بازار زیرساخت این کشورها داشته باشند. لذا بسیاری از این کشورها به دنبال ابزارهای مالی و تعهدی برای حمایت از سرمایه گذاران خصوصی و ارائه ضمانت های دولت برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها می باشند.

راهنمای ضمانت دولت برای سرمایه گذاری زیرساخت ها

بانک جهانی در دسامبر ۲۰۱۹ نشریه ای را با هدف آموزش چگونگی استفاده از ابزار ضمانت دولت برای حمایت از سرمایه گذاری در زیر ساخت ها منتشر کرده است. این نشریه راهنمایی برای بخش عمومی و دولتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور (EMDEs)  است که یکی از الزامات مورد نیاز دولتها به منظور پیاده سازی روش مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را پاسخ می دهد.

این نشریه از دیدگاه استراتژیک، کشورهای در حال توسعه را راهنمائی می کند تا از ابزارهای ضمانت دولتی به صورت موثر برای جبران محدودیت های بازار زیرساخت و جذب منابع مالی بخش خصوصی استفاده کنند.

این راهنما شامل بر آن است که چه زمان می بایست از ضمانت ها استفاده کرد؛ چگونه می توان بهترین بهره برداری را از ضمانت ها دولتی نمود؛ ساختار و دامنه ضمانت ها باید چگونه باشد؛ هزینه ها و ریسک های ناشی از بکارگیری ضمانت های دولتی چیست و چگونگی می توان این ریسک ها را مدیریت کرد.

در سراسر این راهنما، کارشناسان برجسته بانک جهانی با ارائه نمونه هایی از دنیای واقعی، به مطالعات موردی در طول سند ارجاع داده اند.

محتوای راهنمای

این کتاب در پنج فصل سازماندهی شده است:

فصل ۱: نمای کلی در مورد ضمانت های دولت

فصل ۲: ​​دامنه ضمانت های دولت

فصل سوم: ساختاردهی و مذاکره در مورد ضمانت های دولت

فصل چهارم: مدیریت ریسکهای مالی ناشی از ضمانت نامه های دولت

فصل ۵: راهنمائی برای دولت ها

فایل این نشریه را می توانید از لینک زیر دریافت نمائید:

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.