2 ماه قبل

دوره آموزشی تامین منابع مالی پروژه

🎯دوره آموزشی تامین منابع مالی پروژه (کلاس آنلاین) مدرس: دکتر گرشاسب خزائنی موسسه مدیریت پروژه آریانا مشاهده اطلاعات کامل دوره (سرفصل ، هزینه و…)👇 📬https://aryanapm.com/funding-project/

روز مدیریت پروژه
3 ماه قبل

روز مدیریت پروژه

مدیریت پروژه فراتر از دانش، مهارت رهبری، شناخت سازمان، تعامل با دینغعان است. مهارت هایی که نه با گواهینامه ها، بلکه به تجربه بدست می آیند