بانک جهانی منتشر کرد

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ، در مرحله احداث

شناسه : 2913 31 اکتبر 2020 - 17:09 599 بازدید ارسال توسط :

این راهنما با هدف پوشش مدیریت قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی پس از رسیدن به قطعیت مالی، و در مرحله احداث و بهره برداری تدوین شده است

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ، در مرحله احداث
پ
پ

علیرغم تمرکز غالب مطالعات و راهنمای منتشره بر مرحله آماده سازی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، لیکن غالب جریان مالی و چالش های اجرائی پس از قطعیت مالی قرارداد و زمانی که پروژه به مرحله احداث می رسد ایجاد می گردد.

بر اساس همین نیاز در بین مجریان طرح ها و تصمیم گیران دستگاه های دولتی بوده است که گروه بانک جهانی اقدام به انتشار راهنمایی عملی “مدیریت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، پس از قطعیت مالی” نموده است.

محتوای راهنما

این ابزار قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، که توسط “هاب زیرساخت جهانی” (وابسته به G20) توسعه یافته است، راهنمایی برای دولت ها در مدیریت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی پس از بسته شدن مالی، و در مرحله احداث و بهره برداری از پروژه است.

در این ابزار که بر اساس تجارب عملی از مدیریت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی تدوین شده است، درس اموخته هائی که در برخی پروژه ها ایجاد چالش کرده است و چگونگی حل آنها را بحث می کند. مدیران پروژه ها می توانند با یادگیری از این درس اموخته ها، نحوه جلوگیری از برخی از مشکلات تجربه شده در پروژه های قبلی را فراگیری نمایند.

داده ها و مطالعات موردی ارائه شده در این راهنما، اطلاعات جدیدی در مورد مدیریت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی است که از راهنمایی های مندرج در گزارش اخذ شده است. داده های کمی بر اساس جمع آوری داده ها از بیش از ۲۵۰ پروژه در سطح جهان است. مطالعات موردی بر یادگیری از درس آموخته های ثبت شده در هنگام راه اندازی تیم مدیریت قرارداد و در طول مراحل ساخت و بهره برداری از پروژه های مشارکت عمومی خصوصی متمرکز است.

این راهنما را می توانید از ادرس زیر دانلود کنید.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.