بانک جهانی منتشر کرد

راهنمای صندوق های توسعه زیرساخت

شناسه : 2908 31 اکتبر 2020 - 16:50 809 بازدید ارسال توسط :

صندوق توسعه زیرساخت، می تواند بخش خصوصی را به سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های عمومی تشویق نمایند و ریسک های بخش خصوصی واقعی را برای پذیرش مسئولیت توسعه کشور کاهش دهد.

راهنمای صندوق های توسعه زیرساخت
پ
پ

صندوق های توسعه زیرساخت (PIFs)، یکی از رایج ترین ابزارهای سیاست عمومی است برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی. اما متاسفانه در کشور ما، اصولا ابزارهای دولتی برای حمایت از بخش عمومی بسیار ناشناخته است و حتی طرح موضوع آن  می تواند در ذهن سیاست گذاران، ایجاد نگرانی و حساسیت بابت حیف و میل اموال عمومی کند.

هدف از معرفی این راهنما، تشویق سیاست گذاران و تصمیم گیران دولتی و بخش عمومی است تا با توسعه ابزارهای حمایتی از جمله ایجاد صندوق های عمومی زیرساختی، بتوانند بخش خصوصی را به سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های عمومی تشویق نمایند و ریسک های بخش خصوصی واقعی را برای پذیرش مسئولیت توسعه کشور کاهش دهند.

صندوق های توسعه زیرساخت (PIFs) چیست؟

به بیان ساده یکی از اشکال صندوق های تأمین مالی پروژه هستند که از منابع عمومی برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در زیر ساخت استفاده می کنند. کارکرد نهائی این صندوق آن است که منابع بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری با روش اهرمی را بسیار بیشتر افزایش دهد.

محتوای کتاب

در واقع هدف این کتاب، تلاش برای پاسخ کافی به این سوال که صندوق های توسعه زیرساخت چیست؟ . این کتاب که توسط گروه بانک جهانی منتشر گردیده است ویژگی ها، چگونگی طراحی و عوامل موفقیت این صندوق ها را بیان می کند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.