برچسب » مشارکت عمومی خصوصی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
1 سال قبل
گرشاسب خزائنی، عضو کمیته علمی کنفرانس:

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

اولین کنفرانس حقوق ساخت در 16 و 17 بهمن ماه آغاز بکار می نمایند

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT
1 سال قبل
با حمایت سیولیکا برگزار شد:

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط گروه مطالعات نظام پیمانکاری (شرکت مهندسی پیمان پژوهان شریف) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید

پنجمین دوره جامع مدیریت قراردادها
1 سال قبل
گروه مطالعات نظام پیمانکاری برگزار کرد:

پنجمین دوره جامع مدیریت قراردادها

گروه مطالعات نظام پیمانکاری، پنجمین دوره جامع مدیریت قرادادها را از آذر لغایت بهمن سال جاری برگزار نمود.

دوره جامع مشاركت عمومي خصوصي
2 سال قبل
سازمان برنامه و بودجه

دوره جامع مشاركت عمومي خصوصي

دوره جامع مشاركت عمومي خصوصي سازمان برنامه و بودجه كشور تيرماه و مردادماه ١٣٩٧ دوره جامع اموزش مشارکت عمومی خصوصی با هدف آشنائی کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور با استانداردها و الزامات روش مشارکت عمومی خصوصی در محل این سازمان توسط دکتر گرشاسب خزائنی برگزار گردید.

کارگاه اموزشی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
2 سال قبل
گروه مطالعات نظام پیمانکاری

کارگاه اموزشی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

در این دوره با هدف آشنائی اولیه با مفاهیم مشارکت عمومی خصوصی، ساختارها و مدل های تامین مالی این روش تشریح شد

توسعه زيرساخت هاي مناطق آزاد با جذب منابع بخش خصوصي
2 سال قبل
ایراد سخنرانی

توسعه زيرساخت هاي مناطق آزاد با جذب منابع بخش خصوصي

سخنراني و برگزاری کارگاه اموزشی: توسعه زيرساخت هاي مناطق آزاد با جذب منابع بخش خصوصي جلسه مدیران عامل و معاونین مناطق ازاد کشور منطقه ازاد کیش ١٢ و ١٣ ديماه ١٣٩٧

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
2 سال قبل
سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران

در اچلاس فصلی معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران، آقای دکتر گرشاسب خزائنی اقدام به معرفی فرمت های مشارکت عمومی خصوصی و ظرفیت های قانونی برای جلب سرمایه های بخش خصوصی در پروژه های شهری تهران پرداختند.

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری تهران
2 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری تهران

در سال 1397 دکتر گرشاسب خزائنی همکاری با سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران را به منظور ارائه خدمات مشاوره به منظور تهیه آئین نامه ها و تنظیم تیپ استاندارد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی آغاز نمودند.

شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش
2 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش

دکتر گرشاسب خزائنی با ارائه خدمات مشاوره تلاش نمود نظام سرمایه گذاری در کیش را به روز نموده و با تنظیم فرایندها و تدوین بخشنامه های جدید یک نظام پرواکتیو مبتنی بر مدل های نوین تامین مالی را برای توسعه و تکمیل زیرساخت های کیش ایجاد نماید

دوره مديريت قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي
3 سال قبل
سازمان مهندسي شهرداری تهران

دوره مديريت قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي

در این دوره تخصصی فراگیران با جزئیات قراردادی مربوط به مشارکت عمومی خصوصی اشنا شده و مفاد بخشنامه های سازمان مدیریت شامل چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی، آئین نامه ماده 28 و موافقت نامه همسان BOT را اموزش می بینند