برچسب » مشارکت عمومی خصوصی

مدیریت ریسک در پروژه های کلان
15 سال قبل
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مدیریت ریسک در پروژه های کلان

در این مقاله با توجه به تجربیات دیگر کشورها در این زمینه و جمع آوری نظرات متخصصان کشور با مطالعات میدانی گسترده؛ سعی شده الگوئی برای مدیریت ریسکهای پروژه های BOT ارائه شود.

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT
15 سال قبل
دومین کنگره ملی مهندسی عمران

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT   گرشاسب خزائنی     عباس افشار سال انتشار: ۱۳۸۴ محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران چکیده مقاله: کمبود منابع دولتی و نیاز شدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه، دولتها را نیازمند جذب بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی کشورها کرده است. BOT را می توان یک روش مطمئن جذب سرمایه خصوصی دانست که کنترل […]