دانشگاه علم و صنعت منتشر کرد:

کتاب راهنمای قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال (BOT)

شناسه : 82 24 ژانویه 2020 - 10:58 1546 بازدید ارسال توسط : نویسنده : گرشاسب خزائنی
این کتای ترجمه ای از راهنمای یونیدو برای بکارگیری روش ساخت-بهره برداری- واگذاری برای اجرای پروژه های زیرساختی می باشد
کتاب راهنمای قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال (BOT)
پ
پ

راهنمای توسعه زیرساخت ها از طریق قرارداد های ساخت بهره برداری انتقال (BOT)

نویسنده: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO)
مترجم: دکتر مصطفی خانزادی و دکتر گرشاسب خزائنی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ نشر: ۱۳۸۸

قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال (BOT) به عنوان متعارف ترین انواع روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP) در سالهای اخیر، نقش روز افزونی در اجرای پروژه های صنعتی و زیربنایی مانند نفت و گاز، نیروگاهها،راه های عوارضی و تأمین آب و تصفیه خانه ها درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه پیدا کرده است.

با توجه به اهمیت استراتژیک روش مشارکت عمومی خصوصی برای کشورهای در حال توسعه، یونیدو اقدام به تهیه این راهنما، برای توسعه زیر ساخت ها از طریق قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال ( BOT ) کرده است. ساختار و محتوای این راهنما مسیر متعارف در این نوع قراردادها از مرحله مطالعات امکان سنجی، تا تشکیل کنسرسیوم، فرآیند مناقصه گذاری، بسته های قراردادی و مالی برای بهره برداری، نگهداری و انتقال را پی می گیرد.

این راهنما یک نگاه کلی بر مفهوم و ملاحظات مالی- حقوقی مرتبط با قراردادهای BOT و راهنمایی عملی برای توسعه پروژه، مذاکره و پیاده سازی آن با هدف روشن ساختن چگونگی سازماندهی پروژه ها برای جذب منابع بخش خصوصی در تامین مالی پروژه ارائه می دهد. به دلیل جامع بودن این راهنما، در نشریه ۴۶۹ سازمان برنامه و بودجه با عنوان قراردادهای همسان ساخت بهره برداری واگذاری از این کتاب به عنوان راهنمائی برای کمک گرفتن و تکمیل محتوای نشریه سازمان برنامه متذکر شده است.

ساختار کتاب

فصل اول: آشنایی با مفهوم ساخت بهره برداری انتقال (BOT)

فصل دوم: مراحل چرخه عمر قرارداد

فصل سوم: چهارچوب اقتصادی روش مشارکت عمومی خصوصی

فصل چهارم: نقش دولت در موفقیت پروژه های BOT

فصل پنجم: انتقال تکنولوژی و ظرفیت ساخت از طریق پروژه های BOT

فصل ششم: استراتژی آماده سازی و انتخاب بانیان پروژها

فصل هفتم: ارزیابی مالی و اقتصادی از پروژه های BOT

فصل هشتم: شناسایی و مدیریت ریسک

فصل نهم: ساختار مالی پروژه های BOT

فصل دهم: بسته قرارداد

فصل یازدهم: موافقت نامه پروژه

فصل دوازدهم: موافقت نامه ساخت

فصل سیزدهم: قرارداد بهره برداری و نگهداری

فصل چهاردهم: واگذاری مالکیت

فصل پانزدهم: برخی از عوامل موفقیت در پیاده سازی روش BOT

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.