سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران

شناسه : 1419 28 ژانویه 2019 - 2:04 298 بازدید ارسال توسط :

در اچلاس فصلی معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران، آقای دکتر گرشاسب خزائنی اقدام به معرفی فرمت های مشارکت عمومی خصوصی و ظرفیت های قانونی برای جلب سرمایه های بخش خصوصی در پروژه های شهری تهران پرداختند.

اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
پ
پ

نخستین اجلاس فصلی

معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران

26 اذر 1397

تهران- هتل پارسیان ازادی

سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران

اچلاس فصلی معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری و روش های مشارکت خصوصی در پروژه های شهر تهران به همت سازمان مشارکت های مردمی شهر تهران برگزار گردید. در این همایش آقای دکتر گرشاسب خزائنی اقدام به معرفی فرمت های مشارکت عمومی خصوصی و ظرفیت های قانونی برای جلب سرمایه های بخش خصوصی در پروژه های شهری تهران پرداختند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.