با حمایت سیولیکا برگزار شد:

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT

شناسه : 78 25 دسامبر 2019 - 10:54 235 بازدید ارسال توسط :
اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط گروه مطالعات نظام پیمانکاری (شرکت مهندسی پیمان پژوهان شریف) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید
اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT
پ
پ
اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط گروه مطالعات نظام پیمانکاری (شرکت مهندسی پیمان پژوهان شریف) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

امروزه در برهه ای از زمان توسعه یافتگی در کشورها هستیم که از یک طرف دولت ها در راستای اعمال حاکمیت و حکمرانی موظف به ایجاد رفاه و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی برای جامعه خود بوده، و از طرف دیگر بخش خصوصی و غیر دولتی محتوم به توسعه یافتگی همه جانبه و تصدی امور مربوط به رونق و توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشند. نظر به عدم قطعیت ها، حجم بری بسیار بالای سرمایه گذاری ها در پروژه های زیرساختی و طرحهای عمومی و عمرانی، پیچیدگی های قانونی، قراردادی و ضرورت اخذ مجوزهای شکل گیری پروژه ها ، تامین خوراک و مواد اولیه طرحهای زیربنایی و توزیع محصولات تولیدی در شبکه های توزیع سراسری، لازم است بخش خصوصی با بخش دولتی و یا عمومی در یک بازار تعاملی و دو جانبه همکاری همه جانبه در شکل گیری، انعقاد و اجرای طرح های زیربنایی و ساختاری کشور را سرلوحه کار خود قرار دهند. در این راستا تنوع قراردادهای مشارکت و همکاری قابل توجه است. این کنفرانس در راستای همکاری و تعامل دو جانبه گسترده فیما بین دو بخش عمومی و خصوصی در پروژه های مشارکت گونه، بدنبال بررسی فرصت ها و چالش هایی است که از این منظر ممکن است مطرح گردد. بدیهی است یافتن راه حل ها در فرارفت از چالش های حقوقی، قراردادی و مالی و اقتصادی و عملیاتی می تواند راه گشا برای تعامل دو بخش مهم عمومی و خصوصی در جامعه باشد و نوید بخش مدیریت ریسک آن دسته از طرح هایی باشد که نه بخش عمومی به تنهایی از عهده انجام آن بر می آید و نه بخش خصوصی انگیزه کافی برای اجرای انحصاری خود را دارا می باشد.

اهداف کنفرانس
ترویج فرهنگ همکاری­های بیشتر بخش خصوصی و بخش دولتی و عمومی

آموزش مفاهیم و چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی به ذی نفعان

تشریح ابعاد قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و بویژه قرارداد BOT

معرفی نسل جدیدی از قراردادهای مدرن و گذر از طرز تفکر و تلقی در قراردادهای پیشین

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.