برچسب » مشارکت عمومی خصوصی

دوره آموزشی اشنائی با قراردادهای BOT
3 سال قبل
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف

دوره آموزشی اشنائی با قراردادهای BOT

دوره آموزشی اشنائی با قراردادهای BOT 22 و 23 مهرماه 1397 مدت دوره 16 ساعت

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT
3 سال قبل
جامعه مهندسین مشاور ایران برگزار کردکند:

دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT

جامعه مهندسین مشاور ایران برگزار کرد دوره تخصصی مدیریت قراردادهای BOT 13 و 14 دی ماه 1396 رویکرد ساخت ، بهره برداری ، واگذاری ( Build,Operate,Transfer  – B.O.T) در سال های اخیر نقش موثری در اجرای پروژه های صنعت احداث داشته و  رو بجلو در حال توسعه است، B.O.T درسیستمی کارآئی دارد که از سرمایه […]

کارگاه آموزشی “چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران”
3 سال قبل
سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

کارگاه آموزشی “چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران”

کارگاه آموزشی چالشهای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه تهران، 8و 9 بهمن 1396

دوره آموزشی قراردادهای سرمایه گذاری ومشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل
گروه مطالعات نظام پیمانکاری برگزار می کند:

دوره آموزشی قراردادهای سرمایه گذاری ومشارکت عمومی خصوصی

دوره آموزشی قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت عمومی خصوصی ppp   تاریخ 18 بهمن ماه 1396 محل برگزاری: دانشگاه تهران   گروه مطالعات نظام پیمانکاری  با بیش از 12 سال سابقه آموزشی در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع “قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی” در بهمن ماه سال جاری طی سه رویداد به بحث و […]

راهبری و ارزیابی اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل
دانشگاه تهران

راهبری و ارزیابی اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی

کارگاه اموزشی راهبری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی و ارزیابی اقتصادی و مدل سازی پروژه های PPP 17 , 19 بهمن 1396 دانشگاه تهران  

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌‏گذاری شریف
4 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره و آموزش

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌‏گذاری شریف

همکاری با گروه مالی و سرمایه گذاری دانشگاه شریف برای برگزاری بیش از 500 ساعت دوره های آموزشی در حوزه قراردادهای BOT و مشارکت عمومی خصوصی PPP

تجهیز و توسعه بندر تجاری کیش (اسکله 7 و 8)
6 سال قبل
تهیه اسناد مناقصه و تنظیم قرارداد

تجهیز و توسعه بندر تجاری کیش (اسکله 7 و 8)

پروژه توسعه و تجهیز بندر کیش در  پست اسکله های 7 و 8 ، به منظور تامین تجهیزات بندری و بارگیری اسکاه های ساخته شده از منابع بخض خصوصی به روش BOT طراحی و اسناد مناقصه ان تنظیم گردید.

شرکت مخابرات ایران
6 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

شرکت مخابرات ایران

تهیه اسناد مناقصه، تنظیم قرارداد و طراحی بسته مالی و سرمایه گذاری به منظور سرمایه گذاری و صادرات خدمات مهندسی به کشور قزاقستان در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به روش BOT توسط دکتر گرشاسب خزائنی

الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT
12 سال قبل
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT

مقاله الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT   مصطفی خانزادی     گرشاسب خزائنی چکیده مقاله: محدودیت منابع عمومی ،دولت ها را وادار ساخته برای گسترش تاسیسات زیربنایی خود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری دعوت کنند . به همین دلیل امروزه BOT یک روش محبوب در بخشهای برق ،راه، آب … در ایران شده است […]

معرفی ریسک پروژه های BOT
15 سال قبل
ماهنامه راه و ساختمان

معرفی ریسک پروژه های BOT

در این مقاله با بهره گیری از تجربیات بدست آمده از پروژه های انجام شده در جهان و مطالعات انجام گرفته در این زمینه، ریسکهای BOT شناسایی و ساختار خاصی برای طبقه بندی آنها پیشنهاد شده است