برچسب » مدیریت استراتژیک

نقشه استراتژیک شهر فرودگاهی امام خمینی
3 سال قبل
مدیریت استراتژیک

نقشه استراتژیک شهر فرودگاهی امام خمینی

برنامه استراتژیک شهر فرودگاهی امام ، با هدف پایداری مالی با رویکرد ارتقا برند سازمانی و افزایش درآمدهای غیرهوانوردی خواهد بود.

ارزیاب جایزه تعالی سازمانی (EFQM)
4 سال قبل
ارزیاب ملی

ارزیاب جایزه تعالی سازمانی (EFQM)

دکتر  گرشاسب خزائنی این افتخار را داشته اند که از سال 1386 با مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی به عنوان ارزیابی جایزه تعالی سازمانی همکاری نمایند. و در این مدت بسیاری از شرکت .و سازمان های معظم کشور را ارزیابی و در جهت تعالی و ارتقا کسب و کار آنها همکاری نمایند؛ سازمانهائی شامل تراکتورسازی، […]

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی مجدد فرآیندها
8 سال قبل
ارائه مشاوره به پژوهشگاه زلزله برای

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی مجدد فرآیندها

برنامه ریزی استراتژیک کارفرما: پژوهشگاه بین المللی زلزه شناسی و مهندسی زلزله تدوین برنامه استراتزیک و بازطراحی ساختار سازمانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به مدیریت دکتر جعفری با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در سال 1393 توسط دکتر گرشاسب خزائنی انجام گرفت. در این پروژه بیانیه ماموریت و چشم انداز پژوهشگاه […]

موسسه آموزشی علوی
8 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره

موسسه آموزشی علوی

دکتر گرشاسب خزائنی خدمات مشاوره به منظور برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیاز متوازن (BSC)، طراحی مجدد فرایند و بازنگری ساختار سازمانی موسسه آموزشی علوی را برای دستیابی به هدف توسعه مدارس زنجیره ای و به روز اوری مدل کسب و کار موسسه علوی بر عهده داشته است.

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 سال قبل
ارائه خدمات مشاوره به

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

برنامه ریزی مدیریت استراتژیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با توجه به آسیب پذیری و واقعیت لرزه خیز بودن کشور، بر اساس پیشنهاد سازمان یونسکو و تصویب دولت، مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با مجوز شورای گسترش آموزش عالی در آذرماه ۱۳۶۸ تأسیس شد. این مؤسسه در پاییز ۱۳۷۸ […]