ارائه مشاوره به پژوهشگاه زلزله برای

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی مجدد فرآیندها

شناسه : 1598 12 مارس 2016 - 19:51 246 بازدید ارسال توسط :

برنامه ریزی استراتژیک کارفرما: پژوهشگاه بین المللی زلزه شناسی و مهندسی زلزله تدوین برنامه استراتزیک و بازطراحی ساختار سازمانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به مدیریت دکتر جعفری با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در سال 1393 توسط دکتر گرشاسب خزائنی انجام گرفت. در این پروژه بیانیه ماموریت و چشم انداز پژوهشگاه […]

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی مجدد فرآیندها
پ
پ

برنامه ریزی استراتژیک

کارفرما: پژوهشگاه بین المللی زلزه شناسی و مهندسی زلزله

تدوین برنامه استراتزیک و بازطراحی ساختار سازمانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به مدیریت دکتر جعفری با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در سال 1393 توسط دکتر گرشاسب خزائنی انجام گرفت. در این پروژه بیانیه ماموریت و چشم انداز پژوهشگاه به عنوان یک رکن پژوهشی و کاربردی در نظام اموزش عالی کشور تدوین گردید و برنامه استراتزیک
استقرار نظام مدیریت استراتژیک پژوهشگاه با رویکرد دیوید و الگوی ابتکاری ارزیابی منافع ذینفعان تحلیل و ندوین گردید.

در ادامه به منظور پیاده سازی برنامه استراتزیک، از رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) استفاده گردید و بر این اساس اقدامات اجرائی در یک برنامه اجرائی زمانبندی شده با همکاری اساتید و مدیران پژوهشگاه تهیه و تنظیم شد. بر اساس اقدامات تعریف شده در سطوح چهارگانه کارت امتیازی ساختار سازمانی پژوهشگاه بازنگری و طراحی مجدد فرانیدهای کاری پینشهاد گردید.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.