بانک جهانی

ابزار های توسعه مشارکت عمومی خصوصی

شناسه : 2841 30 اکتبر 2020 - 23:43 762 بازدید ارسال توسط :

بانک جهانی یک فرآیند تصمیم گیری مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) را ارائه داده است که شامل ابزارهای متنوعی است که طی سالیان توسط مراجع بین المللی متعدد توسعه یافت است. بکارگیری این ابزارها به تصمیم گیران کمک می کند توسعه زیرساخت ها را از مرحله طراحی خط مشی تا مرحله تنظیم قرارداد و اجرای پروژه پیگیری نمایند.

ابزار های توسعه مشارکت عمومی خصوصی
پ
پ

بانک جهانی برای کمک به دولت ها در توسعه زیرساخت ها و بهبود دسترسی به خدمات عمومی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)، یک فرآیند مدون تصمیم گیری شامل ابزار های مشارکت عمومی خصوصی است که به تصمیم گیران کمک می کند برنامه توسعه مشارکت ها را از مرحله طراحی چهارچوب مشارکت تا مرحله تنظیم قراردادها پیگیری نمایند.

بیشتر بخوانید

راهنمای پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی  (PPP)

راهنمای ضمانت دولت برای سرمایه گذاری زیرساخت ها

سیاست های خود را اصلاح کن، قطب نمای جهانی زیرساخت  

راهنمای قراداد های مشارکت عمومی خصوصی

ابزارهای مشارکت عمومی خصوصی

دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند توسعه زیرساخت ها است ولی بسیاری از دولت های در حال توسعه در جذب سرمایه گذار و توسعه زیرساخت ها موفق نبوده اند. در واقع مشکل اصلی آن است که یک برنامه سیستماتیک برای تنظیم مقررات پروژه های زیرساختی وجود ندارد.

بانک جهانی یک سری ابزارها برای کمک به دولت ها ایجاد کرده است: (۱) اولویت بندی برنامه توسعه زیرساخت ها (۲) طراحی و بهبود چارچوب (۳) ارزیابی آنکه روش مشارکت عمومی خصوصی قابلیت اجرا در یک پروژه خاص را دارد و (۴) ساختاردهی به یک پروژه PPP پایدار.

از آنجایی که هر کشور دارای چالش ها ، نیازها و ظرفیت های خاص منحصر به فرد برای اجرای PPP است ، این وظیفه هر کشور است که به فرصت ها و چالش های خود بپردازد و ارزیابی کند که آیا محیط محلی PPP را قادر می سازد یا مانع آن می شود. این ابزارها به دولتها کمک می کنند تا از طریق این روند کار کنند و تصمیم بگیرند که آیا با PPP ادامه دهند یا خیر. بخش مشاوره این دفتر همچنین می توانند خدمات مشاوره  آموزش را به کشورها ارائه نماید.

ابزارهای الویت بندی برنامه توسعه زیرساخت ها

ابزارهای این دسته، به دولت ها کمک می کند تا خط مشی پروژه های زیربنایی را توسعه دهند و آنها را بر اساس اولویت های کشور مرتب کنند.

چهارچوب الویت بندی زیرساخت (IPF)، ابزاری برای کمک به تصمیم گیری دولت ها

تاب آوری زیرساخت ها

ابزارهای توسعه و طراحی چهارچوب مشارکت

این دسته ابزارها، می توانند به دولت ها در ارزیابی کمک کنند که آیا کشورشان چارچوب کافی برای پردازش و اجرای PPP ها دارد یا خیر. این ابزارها ، از جمله ، ابزارهایی برای ارزیابی چارچوب نهادی یک کشور ، چارچوب قانونی و قانونی ، و توانایی مدیریت تدارکات و قرارداد با هدف اجرای پروژه های PPP شفاف ، کارآمد و پایدار است.

این ابزارها همچنین می توانند به عنوان راهنما برای شناسایی زمینه های بهبود و اجرای اصلاحات مورد استفاده قرار گیرند. از آنجا که هر کشور دارای چالش ها ، نیازها و ظرفیت های خاص منحصر به فرد برای اجرای PPP است ، هر کشور باید فرصت ها و چالش های خاص خود را برای ارزیابی اینکه آیا محیط محلی PPP را قادر یا مانع می کند ، برطرف کند

ابزار تشخیص آمادگی کشور برای مشارکت عمومی خصوصی

تدارک زیرساخت ها برای مشارکت عمومی خصوصی

اصول OECD برای حاکمیت عمومی مشارکت های عمومی و خصوصی

ابزارهایی برای ارزیابی امکان اجرای یک پروژه با روش مشارکت

هنگامی که یک دولت برنامه زیرساختی خود را توسعه داده و اولویت بندی می کند ، این ابزارها می توانند به شناسایی زیر مجموعه پروژه های سازگار با برنامه توسعه زیرساخت های مشارکت عمومی خصوصی (PPP) کمک کنند. این ابزارها به دولتها کمک می کنند تا از طریق این روند با PPP کار کنند یا خیر.

مدل ارزیابی ریسک های مالی مشارکت عمومی خصوصی

ابزار انتخاب (الک) مشارکت عمومی خصوصی

ابزار ارزیابی آماده سازی مشارکت عمومی خصوصی

ابزار ارزیابی ارزش پولی مشارکت عمومی خصوصی

پلتفرم چندجانبه برای توسعه زیرساخت ها

راهنمای مدیریت پیشنهادهای خصوصی

ابزارهای طراحی پروژه مشارکت عمومی خصوصی

هنگامی که یک دولت تصمیم به اجرای یک پروژه به عنوان PPP می گیرد، این ابزارها می توانند به سازماندهی یک پروژه پایدار کمک کنند. مواردی که در این مرحله باید در نظر گرفته شود شامل نحوه تخصیص ریسک ها ، طراحی مفاد قرارداد ، ارزیابی ریسک مالی و انجام مشاوره های ذینفعان است. این ابزارها به دولتها کمک می کنند تا از طریق این فرآیند برای طراحی یک PPP کارآمد و پایدار کار کنند.

راهنمای مفاد قرارداد مشارکت عمومی خصوصی

تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

چهارچوبی برای افشاسازی در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.