برچسب » مدیریت هزینه

مقاله چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم؟
3 سال قبل
مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

مقاله چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم؟

در هفتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا، مقاله ” چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم؟” منتشر گردیده است

مقاله درس‌آموخته‌های مدیریت یکپارچه هزینه پروژه
3 سال قبل
روزنامه مناقصه و مزایده

مقاله درس‌آموخته‌های مدیریت یکپارچه هزینه پروژه

درس‌آموخته ارائه شده در این مقاله، در ادامه سلسله مقالات مدیریت پروژه عملی نشان می‌دهد عدم مدیریت یکپارچه حوزه‌های متفاوت مدیریت پروژه (تدارکات، مدیریت ذی‌نفعان و…) چگونه می‌تواند هزینه‌های پروژه افزایش دهد.

مدیریت یکپارچه هزینه ها، چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم
3 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

مدیریت یکپارچه هزینه ها، چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم

درس آموخته ارائه شده در این مقاله، نشان می دهد عدم یکپارچگی مدیریت پروژه (ریسک، تدارکات، ذینفعان و ….)، چگونه می تواند مدیریت هزینه های پروژه را افزایش دهد. 

ریسک های مالی پروژه، مدیریت شکاف در جریان مالی قراردادهای پیمانکاری
4 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

ریسک های مالی پروژه، مدیریت شکاف در جریان مالی قراردادهای پیمانکاری

در سالهای اخسر که تغییرات زیاد بنیه مالی پیمانکاران را تضعیف کرده کارفرمایان می توانند با استفاده از ابزارهای قانونی ریسک های مالی پروژه را کنترل کرده و شانس موفقیت پروژه را کاهش دهند