سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرد:

شرح خدمات مطالعه و طراحی کارهای ساختمانی

شناسه : 2176 29 آوریل 2020 - 17:08 2063 بازدید ارسال توسط :

سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب نظام فنی و اجرائی کشور، اقدام به تدوین نشریه برای شرح خدمات مطالعات و طراحی کارهای ساختمانی نموده است. این نشریه در قالب پیش نویس جهت نظرخواهی در دسترس قرار گرفته است.

شرح خدمات مطالعه و طراحی کارهای ساختمانی
پ
پ

تعیین شرح خدمات مشاور در پروژه های عمرانی نقش مهمی در تعریف رابطه کارفرما و براورد هزینه خدمات دارد. ولی از انجا که مشاور پدیدآورنده طرح و تعریف کننده شرح خدمات دیگر عناصر پروژه است، عموما تعیین شرح خدمات دشوار بوده و با ابهاماتی در حوزه محدوده مسئولیت دو طرف مواجه است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب نظام فنی و اجرائی کشور، اقدام به تدوین نشریه برای شرح خدمات مشاور با عنوان” مطالعات و طراحی کارهای ساختمانی” نموده است. این نشریه در قالب پیش نویس جهت نظرخواهی در دسترس قرار گرفته است.

پیشنهاداتی برای تکمیل نشریه

یک نکته کلیدی که می توانست در این نشریه مدنظر قرا گیرد، یکپارچگی آن با دیگر نشریات و ابلاغیات مصوب خود نظام فنی و اجرائی است. مثلا در شرح خدمات مزبور جائی اشاره به انتخاب روش تدارک پروژه نشده است. در صورتی که اگر به روشی مانند مشارکت عمومی خصوصی واگذار شود، طبیعتا شرح خدمات متفاوت خواهد بود.

در طرح خدمات مطالعات، جای مطالعات مهندسی ارزش خالی است و با توجه به اهمیتی که خود نظام فنی و اجرائی به انجام خدمات مهندسی ارزش در پروژه داده است، این مهم می تواند تکمیل شود.

همچنان که می بایست شرح خدمات ذکر شده در این نشریه را با شرح خدمات نظارت (فاز سوم) و نیز مدیریت طرح تطبیق و کنترل نمود.

همچنان که محدوده خدمات ساختمانی می تواند لزوما با محدوده مستقیم پروژه مرتبط نباشد، مثلا انجام فاز مطالعات نیازمند مطالعاتتکمیلی برای شناسائی آبهای سطحی و …. باشد.

شرح خدمات مشاور کارهای ساختمانی:

شرح خدمات ذکر شده برای مشاور در فاز اول و دوم مطالعات مربوط به پروژه های ساختمانی در زیر خلاصه و فهرست بندی شده است:

بخش اول- مرحله طراحی پایه

بخش یکم: مطالعات و بررسیهای مقدماتی

قسمت یکم: تهیه و تنظیم مقررات مرجع TOR

قسمت دوم: بررسی ویژگیهای محیطی

قسمت سوم: خدمات ویژه مطالعاتی

قسمت چهارم: تعیین محدودیتها و الزامات طراحی و اجرا

قسمت پنجم: برنامه فیزیکی طرح

قسمت ششم: تهیه فهرست اقدامات جنبی مورد نیاز (انجام آزمایشهای فنی)

بخش دوم- طراحی اولیه Preliminary Design

قسمت یکم: تهیه طرح واره Schematic Design

در این قسمت دیاگرامهای معماری (مبانی کالبدی طرح) و مبانی طراحی سازه و تأسیسات در حد ایده تعریف می شود. و آلترناتیوهای مختلف طرح به کارفرما جهت تعیین گزینه منتخب و اخذ تأئیدیه کارفرما ارائه و تشریح می گردد.

قسمت دوم: تهیه طرح پایه

انجام مطالعات و بررسیهای تخصصی مورد نیاز برای تهیه طرح پایه (مانند نتایج آزمایشهای تخصصی و عکسبرداری ها انجام گرفته و طرح معماری به کارفرما جهت اخذ تاییدیه ارائه می شود.

قسمت سوم: گسترش طرح Design Development

 • تهیه مبانی محاسباتی و طراحی سازه و تهیه نقشه ها
 • تعیین مبانی محاسباتی و طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی و تهیه نقشه ها
 • تعیین مواد و مصالح مصرفی و تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده در طرح یا پروژه
 • تعیین روش های  اجرای پروژه
 • تهیه برنامه زمانی اولیه برای اجرای طرح یا پروژه
 • برآورد اولیه هزینه های اجرایی طرح
 • تهیه خلاصه گزارش طراحی پایه (شناسنامه پروژه)

قسمت چهارم: امکانسنجی مالی و اقتصادی

ساخت مدل مالی برای پوشش هزینه های برآورد شده و رسیدن به بازگشت سرمایه مطلوب (IRR) کارفرما. در این مرحله آنالیز حساسیت مدل مالی طرح براساس طرح نهایی و صناریوهای متفاوت مالی و اقتصادی صورت می گیرد

بخش سوم- مرحله طراحی تفصیلی Detail Design

قسمت اول: تهیه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی

 • تهیه نقشه های اجرایی مورد نیاز معماری، سازه و سیویل، تأسیسات مکانیکی و برقی
 • تهیه فهرست مواد و مصالح مصرفی به تفکیک موقعیت مکانی استفاده
 • ارائه مشخصات فنی عمومی و خصوصی

قسمت دوم: مستندات برنامه اجرای طرح یا پروژه

 • تشریح روشهای اجرا
 • متره و برآورد نهایی هزینه اجرای طرح یا پروژه
 • تدقیق برنامه زمانی اجرای طرح یا پروژه

قسمت سوم: تهیه و تنظیم اسناد مناقصه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.