ارائه خدمات مشاوره

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری تهران

شناسه : 1424 29 نوامبر 2018 - 2:24 2671 بازدید ارسال توسط :

در سال 1397 دکتر گرشاسب خزائنی همکاری با سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران را به منظور ارائه خدمات مشاوره به منظور تهیه آئین نامه ها و تنظیم تیپ استاندارد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی آغاز نمودند.

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری تهران
پ
پ

ارائه خدمات مشاوره در حوزه مشارکت های عمومی خصوصی

سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری تهران

درسال 1381، شهرداری تهران در اجرای سیاست خودکفایی و جلب مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و به منظور رفع موانع و مشکلات اجرایی در این بخش، سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی را تاسیس نمود. بر اساس اساسنامه مصوب این سازمان، وظیفه انجام کلیه امور مشارکتی در قالب طرح های مختلف توسعه شهری، عمرانی و خدماتی در شهرداری تهران مطابق با اهداف، بعهدة اين سازمان می باشد. این سازمان اقدام سرمایه گذاری و مشارکت بر روی املاک متعلق به شهرداری و نیز بخش خصوصی نموده و به صورت یکپارچه  ساماندهی پروژه های مشارکتی در حوزه سرمایه گذاری مناطق را بر عهده دارد. همچنین سازمان مشارکت های مردمی شهر تهران وظیفه اطلاع رسانی طرح های مشارکتی و فرصت های سرمایه گذاری به شورای محترم اسلامی شهر تهران، درخصوص نحوه واگذاری قدرالسهم شهرداری در پروژه های مشارکتی نیز براساس مفاد تبصره 17 بودجه مصوب شهرداری را بر عهده دارد.

در سال 1397 دکتر گرشاسب خزائنی همکاری با سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران را به منظور ارائه خدمات مشاوره به منظور تهیه آئین نامه ها و تنظیم تیپ استاندارد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی آغاز نمودند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.