ارائه خدمات مشاوره به

سازمان بنادر و کشتیرانی

شناسه : 1294 17 فوریه 2018 - 22:55 703 بازدید ارسال توسط :

دکتر گرشاسب خزائنی مسئولیت راه اندازی و استقرار نظام مدیریت پروژه را در قالب ساختار دفتر مدیریت پروژه PMO  برعهده داشته است. در قالب این پروژه، 10 بندر کشور مورد ارزیابی با روش OPM3 شده و نرم افزار مدیریت فرآیندهای پروژه مبتنی بر استاندارد مدیریت پروژه تهیه و مستقر گردید.

سازمان بنادر و کشتیرانی
پ
پ

ارائه خدمات مشاوره و  استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)

در سازمان بنادر و کشتیرانی

سازمان بنادر و کشتیرانی مسئول مدیریت امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور و مسئول ایجاد و توسعه ساختمانها و تاسیسات و تعمیرگاههای بندری و دریایی بازرگانی و وسائل و تجهیزات مربوط و بهره برداری ار آنها می باشد. در واقع اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایى و ارتباطات ساحلى و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، قسمتى از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی را تشکیل می دهد که سابقه تنظیم تاریخى آن به ۱۲ ذیحجه سال ۱۲۲۹ برابر با ۲۵ نوامبر ۱۸۱۴ میلادى باز می گردد.

دکتر گرشاسب خزائنی مسئولیت راه اندازی و استقرار نظام مدیریت پروژه را در قالب ساختار دفتر مدیریت پروژه PMO  برعهده داشته است. در قالب این پروژه، 10 بندر کشور مورد ارزیابی با روش OPM3 شده و نرم افزار مدیریت فرآیندهای پروژه مبتنی بر استاندارد مدیریت پروژه تهیه و مستقر گردید.

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.