برچسب » گردشگری لیپار

فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار پروژه‌های گردشگری منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل

فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار پروژه‌های گردشگری منطقه آزاد چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار، این سازمان در نظر دارد با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، 11 پروژه خدماتی، گردشگری، تجاری پارک لیپار به شرح جدول زیر را از طریق فراخوان و در قالب قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.