برچسب » مدیریت پروزه

عضو کمیته پژوهش انجمن مدیریت پروژه ایران (IPMI)
6 سال قبل
عضو انجمن

عضو کمیته پژوهش انجمن مدیریت پروژه ایران (IPMI)

عضو کمیته پژوهش انجمن مدیریت پروژه ایران (IPMI)   انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) در سال 1965 در اروپا تأسیس گردید و در حال حاضر دارای بیش از 40000 عضو از انجمن ها و موسسات ملی مدیریت پروژه در بیش از 55 کشور جهان می باشد. این سازمان که به مثابه اتحادیه انجمن های […]

طرح مهر ماندگار
9 سال قبل
همکاری با

طرح مهر ماندگار

در طراحی که صورت گرفته بود؛ مهر ماندگار یک نظام متمرکز مدیریت پروژه در سطح عالی برنامه ریزی دولت باشد که در قالب آن منابع کشور بر پروژه هایی که قابلیت اجرا و اتمام در مدت عمر دولت را داشتند متمرکز شود و روشی موثر و کوتاه برای رفع موانع پروژه ها بکار گرفته شود.