همکاری با

طرح مهر ماندگار

شناسه : 1274 02 مارس 2015 - 22:03 472 بازدید ارسال توسط :

در طراحی که صورت گرفته بود؛ مهر ماندگار یک نظام متمرکز مدیریت پروژه در سطح عالی برنامه ریزی دولت باشد که در قالب آن منابع کشور بر پروژه هایی که قابلیت اجرا و اتمام در مدت عمر دولت را داشتند متمرکز شود و روشی موثر و کوتاه برای رفع موانع پروژه ها بکار گرفته شود.

طرح مهر ماندگار
پ
پ

طراح و مدیر کنترل پروژه

پروژه مهر ماندگار

 

 در سال 1391 دولت، طرح ویژه ای را برای مدیریت متمرکز و پیگیری هدفمند پروژه های عمرانی کشور در قالب طرح مهر ماندگار تعریف نمود. در قالب این پروژه قرار بر این بود که به صورت متمرکز پروژه ها کنترل گردد و به صورت هدفمند بودجه پروژه ها تخصیص یابد به نحوی که پروژه های منتخب در فرصت دولت مستقر به اتمام برسد. در چهارچوب پروژه مهر ماندگار بیش از ۹۰۰ پروژه با سرمایه گذاری افزون بر ۱۶۰هزار میلیارد تومان در سطح کشور تعریف شده است

طرح مهر ماندگار شامل مهمترین و کاربردی ترین پروژه ها کشور بود که می توانست با بهره برداری از ان سهم قابل توجه ای از رفاه و زیرساخت های ملی در ۲۵ حوزه از جمله راه، ریل، سد، پالایشگاه، نیروگاه، نقاط حادثه خیز و محرومیت زدایی در مهلت مشخص به نتیجه برسد. در قالب این طرح با ایجاد یک مسیر کوتاه در بروکراسی دولتی و نظام اجرائی کشور، عوامل اجرائی و مدیران طرح ها به صورت متمرکز موظف به پاسخگوئی به راس هرم مدیریت دولت بودند و با دسترسی به منابع مالی و مراجع تصمیم گیری سریعتر موانع پیش روی پروژه را برطف نمایند.

در واقع مهر ماندگار یک برنامه متمرکز مدیریت پروژه بود که با هدف تمرکز منابع و توان مدیریت عالی کشور در فرآیندی کوتاه تر و موثرتر از نظام فنی و اجرائی معمول کشور بود. پیگیریهای میدانی از ویژگیهای عمده آن بود. که طی آن دستیار ویژه رئیس جمهور و تیم مدیریت مهرماندگار سفرهای متعددی برای بازدید میدانی  از پروژه صورت گرفته است. در طی برنامه در نظر گرفته شده در طرح مهر ماندگار سرعت انجام پروژه های مهم با ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی تسریع می گردید.

در طراحی که صورت گرفته بود؛ مهر ماندگار یک نظام متمرکز مدیریت پروژه در سطح عالی برنامه ریزی دولت باشد که در قالب آن منابع کشور بر پروژه هایی که قابلیت اجرا و اتمام در مدت عمر دولت را داشتند متمرکز شود و روشی موثر و کوتاه برای رفع موانع پروژه ها بکار گرفته شود. از مهمترین مزایای اجرای طرح مهر ماندگار مونیتور شدن و ارزیابی پروژه ها به صورت موثرتر و متمرکز تر بوده است. به نحوی که پروژه ها به دقت ارزیابی می شدند و در سفرهای استانی مدیران و عوامل اجرایی که دارای اختیارات لازم برای تصمیم گیری و تخصیص منابع بودند، موانع و نواقص پیشرفت پروژه های مهر ماندگار بررسی می شود. البته ارزیابی اثربخشی این طرح و میزان موفقیت ان در دستیابی به اهداف می بایست توسط کارشناسان و دست اندرکاران طرح های عمرانی به صورت مستقل قضاوت گردد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.