برچسب » مدیریت سازمان

مدیریت ویترینی ، آفت سازمان ها
3 سال قبل
موانع توسعه در ایران

مدیریت ویترینی ، آفت سازمان ها

مدیریت‌های ویترینی، آفت جوامع و سازمان های در حال توسعه است که به جای امور اساسی و زیر بنایی ، به کارهای زود بازده و نمایشی می پردازد.