برچسب » قراردادها

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
4 سال قبل
گرشاسب خزائنی، عضو کمیته علمی کنفرانس:

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

اولین کنفرانس حقوق ساخت در 16 و 17 بهمن ماه آغاز بکار می نمایند

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT
4 سال قبل
با حمایت سیولیکا برگزار شد:

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط گروه مطالعات نظام پیمانکاری (شرکت مهندسی پیمان پژوهان شریف) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید