برچسب » درس اموخته

مدیریت دانش در پروژه ، درس آموخته های شکست یک پروژه ساختمانی
3 سال قبل
مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

مدیریت دانش در پروژه ، درس آموخته های شکست یک پروژه ساختمانی

در پنجمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا، مقاله ای از دکتر خزائنی با عنوان ” مدیریت دانش در پروژه ، درس آموخته های شکست یک پروژه ساختمانی” منتشر گردیده است