برچسب » گواهینامه بین المللی

گواهینامه مشارکت عمومی خصوصی اسکاپ
4 سال قبل
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسفیک

گواهینامه مشارکت عمومی خصوصی اسکاپ

ESCAP PPP Certification گواهینامه مشارکت عمومی خصوصی توسط کمیسیون اقتصاد و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه گواهینامه صلاحیت حرفه ای برای مشارکت عمومی خصوصی توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی به منظور ارزیابی دانش مدیران و متخصصان کشورهای عضو مبنی بر  آشنائی و فهم صحیح از ساختارهای مشارکت عمومی خصوصی ارائه می شود. متقضیان می توانند با […]