برچسب » فنی و زیربنایی

ساختمان خانه فرهنگ چابهار
4 سال قبل
مدیریت سبد پروژه ها

ساختمان خانه فرهنگ چابهار

خانه فرهنگ کمالان در منطقه آزاد چابهار با هدف ایجاد فضای فرهنگی و هنری و مرکزی برای توسعه فرهنگ غنی بلوچستان احداث شده است.

تکمیل زیرساخت‌ها گلوگاه توسعه صنعتی در منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل

تکمیل زیرساخت‌ها گلوگاه توسعه صنعتی در منطقه آزاد چابهار

منطقه آزاد چابهار به واسطه دسترسی به آب‌های آزاد اقیانوسی و همچنین نزدیکی با کشورهایی همچون هند‌، پاکستان و افغانستان از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است. در طول سالیان گذشته توجه به توسعه سواحل مکران با محوریت چابهار در دستورکار قرار گرفته و در دولت تدبیر و امید این حرکت با سرعت رو به پیشرفت است. […]

4 سال قبل

پایان عملیات اجرایی سایت ایستگاه پمپاژ، مخازن ابنیه و خطوط انتقال منطقه آزاد چابهار

عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و دو سایت ۲ مخزن یک هزار مترمکعبی به همراه کلیه ابنیه وابسته و خطوط انتقال مربوطه در نیمهٔ اول مهرماه سال جاری به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد چابهار در […]