برچسب » سازمان برنامه

دوره جامع مشاركت عمومي خصوصي
4 سال قبل
سازمان برنامه و بودجه

دوره جامع مشاركت عمومي خصوصي

دوره جامع مشاركت عمومي خصوصي سازمان برنامه و بودجه كشور تيرماه و مردادماه ١٣٩٧ دوره جامع اموزش مشارکت عمومی خصوصی با هدف آشنائی کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور با استانداردها و الزامات روش مشارکت عمومی خصوصی در محل این سازمان توسط دکتر گرشاسب خزائنی برگزار گردید.