آرشیو وبلاگ

برای اولین بار، تامین مالی مترو به روش مشارکت عمومی خصوصی
3 سال قبل

برای اولین بار، تامین مالی مترو به روش مشارکت عمومی خصوصی

برای نخستین بار در تاریخ شرکت متروی تهران و حومه، از تامین مالی خصوصی برای تامین ۱۰۵دستگاه واگن مترو از طریق مشارکت عمومی خصوصی صورت می‌گیرد. پیش از این هیچ‌گاه بخش خصوصی در شرکت مترو چنین سرمایه‌گذاری‌ای نداشته و قرار است در آینده‌ای نزدیک این اتفاق رخ دهد؛ اتفاقی بی‌سابقه در دورانی که دولت و شهرداری تهران […]

زیر و بم قراردادهای BOT در ایران
3 سال قبل

زیر و بم قراردادهای BOT در ایران

در سلسله گفتار مهندسی و مدیریت ساخت دکتر گرشاسب خزائنی به میزبانی دکتر مهدی روانشادنیا، گفتگویی داشتند در باب تجربیات اجرائی از بکارگیری قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی؛ با عنوان زیر و بم قراردادهای BOT در ایران.

مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های شهری
4 سال قبل

مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های شهری

گفتگوی زنده دکتر مجید فراهانی (عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون بودجه شهرداری تهران) و دکتر گرشاسب خزائنی (مدرس و مشاور قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی) با موضوع چالش های مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های شهری را می توانید در این پست مشاهد نمائید. میزبان این گفتگو صفحه موسسه مدیریت پروژه آریانا در انیستاگرام بوده […]

ساختمان فرهنگی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
4 سال قبل

ساختمان فرهنگی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

ساختمان فرهنگی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

توسعه زیرساخت ها در منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل

توسعه زیرساخت ها در منطقه آزاد چابهار

توسعه زیرساخت ها در منطقه آزاد چابهار

پروژه بازسازی ترمینال مسافری فرودگاه چابهار
4 سال قبل

پروژه بازسازی ترمینال مسافری فرودگاه چابهار

پروژه بازسازی ترمینال مسافری فرودگاه  بین المللی چابهار-کنارک توسط منطقه آزاد چابهار برای سهولت تردد مسافرین و گردشگران  

پروژه های عمرانی منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل

پروژه های عمرانی منطقه آزاد چابهار

بودجه عمرانی منطقه آزاد چابهار چگونه خرج می شود؟ در گزارشی که خبرنگاران و گزارشگران از فعالیت های منطقهآزاد چابهار تهیه کرده اند، پاسخی است برای مطالبه عمومی مردم چابهار که با بودجه منطقه آزاد چه فعالیت هائی در حال اجرا است؟

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه دکتر خزائنی
4 سال قبل

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه دکتر خزائنی

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران بزرگترین گرد همایی مدیران پروژه خاورمیانه دکتر گرشاسب خزائنی با کارگاه چالشهای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی PPP در ایران.

پروژه بازسازی ترمینال مسافری فرودگاه چابهار
4 سال قبل

پروژه بازسازی ترمینال مسافری فرودگاه چابهار

پروژه بازسازی ترمینال مسافری فرودگاه چابهار

احداث مجموعه گردشگری لیپار در منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل

احداث مجموعه گردشگری لیپار در منطقه آزاد چابهار

مجموعه گردشگری لیپار به وسعت 36 هکتار در در منطقه آزاد چابهار در حال احداث است.