پ
پ

سری کتاب های

مدیریت پروژه سازمانی

       

“مدیریت پروژه سازمانی” عنوان سری کتاب هایی است که تلاش دارد با ارائه استانداردها و راهنماهای بین المللی و تدوین کتاب های علمی به موضوع ساختاری ارتباط مدیریت پروژه با سازمان پروژه محور، فراتر از تکنیک ها و ابزارهای متعارف دانش مدیریت پروژه می پردازد. برای این منظور این سری کتاب ها شامل مجلدات متفاوتی است که هر کدام به جنبه ای از موضوع مدیریت پروژه سازمانی پرداخته و در نهایت مجموعه این سری از کتاب ها یک تصویر کلان از چیستی مدیریت پروژه سازمانی و چگونگی پیاده سازی و کاربرد آن را نشان می دهد. این مجموعه تا میزان زیادی بر استانداردها و راهنماهای منتشره توسط انجمن بین المللی مدیریت پروژه PMI استوار بوده است ولی همچنان که خود انجمن مدیریت پروژه اذعان می دارد، مطالب منتشره توسط آن مجموعه به صورت کامل موضوع مدیریت پروژه سازمانی را پوشش نمی دهد، لذا برای تکمیل پازل کلان سازمان پروژه محور و شفاف سازی ساختاری که مدیران اجرائی یا مدیران پروژه ها در کاربرد این مفهوم با آن مواجه خواهند بود، برخی عناوین مغفول افتاده از سوی انجمن مدیریت پروژه در قالب کتاب های تکمیلی تدوین و در اختیار مخاطبان این سری کتاب ها قرار گرفته است. البته با توجه به روند تکاملی انجمن در انتشار راهنماهای عملی در پیش گرفته است این امکان وجود دارد که در سالهای آینده سرفصل های مورد بحث از سوی PMI منتشر گردد، که موجب بازبینی و تکمیل این سری کتاب های “مدیریت پروژه سازمانی” خواهد شد.

در این سری کتابها با عنوان “مدیریت پروژه سازمانی” تلاش نموده ایم که علاوه بر ترجمه و انتشار  مجموعه استانداردها و راهنمای PMI مرتبط با موضوع مدیریت پروژه سازمانی، برخی خلاها و نیازهای سازمان های پروژه محور را برای این منظور تنظیم و تالیف نمایم. لذا این سری کتاب ها علاوه بر مجموعه استانداردهای PMI، شامل عناوینی است که طی آن نویسندگان تلاش کرده اند برخی چنبه های مغفول مدیریت پروژه سازمانی را پوشش دهند. خوانندگان در قالب این سری از کتاب های مدیریت پروژه سازمانی، به مجموعه ای از ساختارها، الگوها و ابزارها دسترسی خواهد داشت که به آنها این اطمینان را ایجاد نماید که می توانند اهداف پروژه را در تطابق با استراتژی ها، چهارچوب ها و فرهنگ سازمان با موفقیت تحقق بخشند. ساختارها، الگوها و ابزارهای ارائه شده در قالب سری کتابهای “مدیریت پروژه سازمانی”، پل ارتباط پروژه و سازمان است تا این اطمینان را ایجاد نمائید که پروژه در چهارچوب اهداف کسب و کار سازمان می تواند ایجاد ارزش نماید.

این سری از کتاب­ها شامل 10 عنوان زیر است، که به مرور در اختیار خوانندگان قرار گیرد. با وجود آنکه این سری از کتاب­ها در ارتباط با یکدیگر و به صورت مکمل هم ترجمه یا تدوین شده­اند تا بتوانند پازل کلان مدیریت پروژه سازمانی را شکل دهند، ولی خواننده می تواند مستقلا به هر کدام رجوع نموده و الزامی برای رعایت ترتیب ارائه شده در انتشار عناوین نخواهد بود. در ادامه معرفی کوتاهی از هر یک از مجلدات ارائه خواهد شد:

  • اصول و مفاهیم مدیریت پروژه سازمانی

این کتاب به عنوان دیباچه ای بر طرح کلی ارائه شده در این سری کتاب های “مدیریت پروژه سازمانی” مفاهیم و ساختارهای مدیریت پروژه سازمانی را تشریح می نماید. هدف این کتاب ارائه یک تصویر شفاف و همه جانبه از چیستی مدیریت پروژه سازمانی و بیان الزامات پیاده سازی و بکارگیری آن در یک سازمان پروژه محور است. برای این منظور با تشریح ساختار و فرآیندهای خاص یک سازمان پروژه محور که آن را از دیگر سازمان های فرآیندی و تولیدی مجزا می سازد، جایگاه پروژه را به عنوان یک واحد کسب و کار[1] در ارتباط با فرآیندهای مستقر سازمان و نقش آن را در ارزش آفرینی سازمان برای سهامداران خود نشان می دهد. با معرفی توانمندسازهای سازمانی[2] و محرک های موجود در فضای رقابتی کسب و کار سازمان، رویکردهای لازم برای همراستائی مدیریت پروژه، پرتفلیو و طرح با استراتژی های و فرآیندهای مستقر سازمانی به بحث گذاشته می شود. دفتر مدیریت پروژه (PMO) با توسعه توانمندسازهای سازمانی، یکپارچگی ابزارهای مدیریت پروژه (ریسک و کیفیت) در تطابق با فرآیندهای سازمان و اعمال حاکمیت پروژه، طرح و پرتفلیو می تواند بلوغ مدیریت پروژه سازمانی[3] را توسعه می دهد.

در این کتاب ضمن ارائه تصویر کلان از مدیریت پروژه سازمانی به عنوان یک سیستم حاکمیت بر پروژه، طرح و پرتفلیو،

جنبه های متفاوت ساختاری و فرایندی مدیریت پروژه سازمانی را از مرحله تدوین استراتژی­های پروژه تا انجام فعالیت های اجرائی پروژه تشریح می گردد. سیستم تشریح شده برای مدیریت پروژه سازمان، ضمن رعایت نگرانی مدیران اجرائی بابت حفظ پایداری هویت سازمانی و یکپارچگی اجزای سازمان، توانائی درک محرک های محیطی و انطباق با تغییرات  محیط  کسب و کار را برای مدیران پروژه نیز فراهم می نماید. ترسیم مدیریت پروژه سازمانی به عنوان یک سیستم برای یکپارچه سازی و همراستائی اجزای یک سازمان پروژه محور (فراتر از ابزارهای مدیریت پروژه اتی آنچنان که در برخی مراجع و استانداردها مطرح است)، این قابلیت را ابرای سازمان های پروژه محور یجاد می نماید که در قالب یک سیستم پایدار و قابل اعتماد اهداف سازمانی برای موفقیت در کسب و کار و تولید ارزش برای ذینغعان را پیگیری نمایند.

 

  • استاندارد مدیریت پروژه سازمانی

استاندارد مدیریت پروژه های سازمان (OPM) چهارچوبی برای تطبیق شیوه های مدیریت پروژه ها، برنامه ها و پرتفلیو با استراتژی و اهداف سازمان، و فراتر از آن سفارشی سازی این شیوه ها با فرهنگ و ساختار سازمان، ارائه می دهد. این استاندارد یکی از آخرین استانداردهای پایه PMI است و با راهنمای دانش مدیریت پروژه (PMBOK® Guide) نسخه ششم و دیگر استانداردهای PMI هماهنگ است.

استاندارد OPM به سازمان ها کمک می کند ارزش را از طریق اصول: سازگاری با استراتژی سازمانی، ادغام با توانمند سازهای سازمانی، تطابق آموزش و تحویل، یکپارچگی سازمانی، ارائه ارزش به سازمان و توسعه مداوم به ارمغان بیاورد. این استاندارد برای موفقیت تمام سازمانهای پروژه محور در رسیدن به اهداف استراتژیک مفید است، و بویژه برای سازمان هایی که فاقد یک روش مدیریت یکپارچه مدیریت هستند، سودمند است. همانطور که سازمان با زمان در حال تغییر است و از عوامل بیرونی پروژه تاثیر می گیرد ، این استاندارد کمک می کند تا هویت سازمان را به صورت پایدار حفظ کرده و از مسیر حرکت به سمت استراتژی های سازمانی منحرف نشود.

 

  • راهنمای حاکمیت پروژه، پرتفلیو و طرح

سازمان های پروژه محور به صورت روز افزونی به اهمیت جایگاه حاکمیت بر پروژه، پرتفلیو و طرح پی برده و منابع بیشتری صرف این موضوع می نمایند. حاکمیت یک فاکتور حیاتی در موفقیت یا شکست پیاده سازی استراتژی ها و مدیریت پرتفلیو است، همچنان که ابار اصلی راهبری پروژه ها در چهارچوب اهداف سازمانی است. ولی پیاده سازی یک نظام حاکمیت بر پروژه، پرتفلیو و طرح غالبا دشوار است چرا که پباده سازی موفق حاکمیت در یک سازمان نیازمند انعطاف پذیری بالا برای مواجه با محدودیت های معمول در پروژه­ها (محدودیت در دستیابی به اهداف زمانی و هزینه ای و …)، پیچیدگی های فنی پروژه، الزامات قانونی، محدودیت های ناشی از رقابت، و تغییرات در تکنولوژی و محیط کسب و کار است. که در نتیجه ان بسیاری از سازمان های پروژه محور عملا فاقد یک نظام حاکمیت موثر و یکپارچه بر روی پروژه ها، طرح ها و پرتفلیوهای سازمان هستند.

 

 

راهنمای عملی حاکمیت پروژه، طرح و پرتفلیو که در سال 2016 توسط انجمن مدیریت پروژه (PMI) در سری راهنماهای عملی[4] منتشر گردیده است. هدف این راهنما که توسط برخی از بهترین متخصصان این حوزه تدوین شده است، ارائه چهارچوبی برای سازمان ها است که به کمک ان قادر باشند تا یک نظام موثر حاکمیت پروژه، پرتفلیو و طرح را پیاده سازی نمایند یا نظام موجود خود را ارتقا دهند. این راهنما ضمن تشریح مفهوم حاکمیت در سازمان پروژه محور، سطوح حاکمیت را بیان کرده و اجزای یک نظام حاکمیت موثر را مشخص می سازد.

 

  • راهنمای مدیریت تغییر در سازمان پروژه محور

در دنیای امروزی تغییرات محیط کسب و کار مانند رشد دسترسی جهانی به اطلاعات، تغییرات تکنولوژی و گسترش تعاملات جهانی،  اهمیت داشتن استراتژی های قدرتمند و موثر برای هدایت توسعه سازمان ها را بیش از پیش نموده است. با وجود آنکه مدیران اجرائی سازمان های پروژه محور، غالبا راهکارهای مناسبی را طراحی و برنامه ریزی می کنند، اما گزارشات نشان می دهد که چندان در اجرای صحیح استراتژی ها موفق نبوده اند (Harvard Business Review). اجرای موثر استراتژی ها و دستیابی به اهداف کلان سازمان در محیط متغیر کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و اجرای موفق پروژه های تغییر دارد: پروژه هایی که غالبا برای بهبود کارایی و بکارگیری نوآوری در سازمان تعریف می گردند. ولی بسیاری از سازمانها نتوانسته اند این برنامه ها را بطور مطلوب پیاده سازی نمایند. از این لحاظ  مدیریت تغییر شرط لازمه استقرار مدیریت پروژه سازمانی می باشد.

راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان های پروژه محور، در سال 2013 توسط انجمن مدیریت پروژه منتشر گردیده است.  این راهنما، ابزار های کاربردی برای مدیران پروژه ها و مدیران اجرایی برای اعمال تغییر در پروژه ها و  طرح ها  فراهم می کند. این راهنما اقدامات، روند ها و قوانین لازم  برای مدیریت تغییرات در بستر مدیریت سبد پروژه، طرح و پروژه را تشریح کرده و نشان می دهد که مدیریت تغییر یک بخش ضروری در مدیریت پروژه می باشد که به عنوان یک محرک برای تحویل استراتژی های سازمانی تلقی می شود. این راهنمای عملی دو سری از ایده ها و بحث های راجع به توسعه در حیطه های مختلف را گردآوری کرده است : (1) مدیریت تغییر در حیطه توسعه سازمانی و مدیریت منابع انسانی ؛ (2) مدیریت سبد پروژه ، طرح و پروژه در سازمان های پروژه ای. با گردآوری این دو سری ایده، این راهنمای عملی برای مدیران اجرایی و مدیران پروژه ای توانسته راهنمایی را بوجود آورد که به کمک آن بتوانند مدیریت تغییر درون مدیریت سبد پروژه ، طرح و پروژه را بهبود ببخشند.

 

  • راهنمای پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی

دستیابی به استراتژی ها و موفقیت در کسب و کار در یک سازمان پروژه محور، وابسته به استقرار یک روش قوی مدیریت پروژه سازمانی (OPM) دارد که اهداف سازمانی را در مجموعه پروژه ها به هم پیوند می دهد. با پذیرش مدیریت پروژه سازمانی (OPM) به عنوان راه حل افزایش عملکرد و به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار، سازمان های پروژه محور بیش از پیش در جستجوی متدولوژی و الگویی برای استقرار OPM درسازمان هستند. یک روش موثر برای انطباق رویکردهای استاندارد با الزامات و محدودیت های سازمان یا کسب و کار خاص که استفاده کارآمد از منابع را تشویق کرده و با فراهم اوری زیرساختهای لازم برای تمرکز سازمان بر هدایت، نوآوری و ارائه محصولات و خدمات به بازار، موفقیت کسب و کار اصلی سازمان را تضمین نماید. فقدان یک روش قوی برای پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی، می تواند منجر به شکست پروژه یا حتی گسیختگی سازمان شود.

راهنمای عملی پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی در سال 2014 توسط انجمن مدیریت پروژه PMI برای معرفی روش ها و چهارچوب های لازم برای پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی منتشر گردیده است. انجمن مدیریت پروژه مدعی است که این راهنمای عملی برای پیاده سازی مدیریت پروژه های سازمانی، بهترین شیوه های پذیرفته شده در سطح جهانی را در بر می گیرد و روشی عملی را برای کمک به سازمان شما در ارزیابی، بهبود و بهبود عملکرد آن می کشد.

 

  • راهنمای راهبری پیچیدگی ها

با توسعه تکنولوژی و افزایش ابعاد پروژه ها، به طور فزاینده و نامشخص به پیچیدیگی های پروژه ها افزوده می شود. بسیاری از مدیران اجرایی انتظار دارند که با افزایش سطح پیچیدگی عملیاتی، سازمان هایشان مجهز ابزارها و ساختارهای موثر برای مواجه با این پیچیدگی ها باشد. بر اساس تحقیقات PMI در پروژه های بزرگ بطور متوسط مقادیر قابل توجه ای از بودجه پروژه به دلیل مدیریت ضعیف پروژه های بزرگ و پیچیده از بین می رود و به میزانی که پیچیدگی پروژه ها بالاتر می رود این میزان هدر رفت سرمایه بیشتر هم می شود !

راهنمای راهبری پیچیدگی ها، به عنوان یک راهنمای عملی در سال 2014 توسط انجمن مدیریت پروژه (PMI) و به عنوان مکمل دیگر استانداردهای پایه منتشر گردیده است. این راهنما با تمرکز بر سازمان به عنوان منبع زیرساختی پیچیدگی‌های پروژه، به مدیران پروژه کمک می کند تا پیچیدگی را تشخیص دهند و طرز تفکر انعطاف پذیر مورد نیاز برای مقابله موثر با تغییرات و عدم قطعیت ها را به دست بیاورند. در این راهنما ریشه‌های پیچیدگی را در سه دسته رفتار انسانی، رفتار سیستمی و عدم قطعیت ها تقسیم بندی کرده و نظامی برای ارزیابی و واکنش به پیچیدگی‌ها را که عمدتا در یکی از چهار حوزه محدوده، ارتباطات، ذی‌نفعان و ریسک قرار می‌گیرد، پیشنهاد می دهد. این راهنما همچنین به مدیران پروژه ها کمک می کند تا ابزار و تکنیک های مناسب برای غلبه بر پیچیدگی ها و رسیدن به اهداف سازمانی را اعمال کند.

 

  • استاندارد تحلیل کسب و کار

شناخت پروژه به عنوان ابزاری برای توسعه کسب و کار سازمان پروژه محور و ارزش افرینی برای سهامداران، کلید اصلی در درک و پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی است. در ادیدگاه مدیریت پروژه سازمانی، پروژه، طرح یا پرتفلیو به تنهایی فاقد ارزش است بلکه در همراهی با دیگر عناصر سازمان و برای دستیابی به اهداف کسب و کار معنا پیدا می کنند. از این دیدگاه، تجزیه و تحلیل کسب و کار یک شایستگی حیاتی برای رهبری پروژه ها، برنامه ها و سبد پروژه ها است. مدیران پروژه ها در قالب تحلیل کسب و کار، الزامات پروژه ها را تعیین کرده، مشارکت ذینفعان را به مشارکت می گیرند و موفقیت در دستیابی به نتایج مورد انتظار از پروژه را ممکن می سازند.

استاندارد تحلیل کسب و کار و راهنمای عملی وابسته به آن که در سال 2017 توسط انجمن مدیریت پروژه منتشر گردیده است، مبانی لازم برای توسعه روش های تجزیه و تحلیل کسب و کار و سازگاری این روشها را با الزامات سازمان و روش های تحویل پروژه[5] ارائه می دهد. این استاندارد همانند راهنمایی مدیریت دانش پروژه[6]، بخشی از استانداردهای پایه PMI است. این استاندارد به صورت یکپارچه با راهنمای عملی تحلیل کسب و کار منتشره توسط PMI در سال 2015 و به عنوان یک بسته یکپارچه شناخته می شود

 

  • راهنمای مدیریت استراتژیک پروژه

نقطه عزیمت و آغاز حرکت به سوی مدیریت پروژه سازمانی (OPM)، تدوین و برنامه ریزی استراتزیک در یک سازمان پروژه محور است. در واقع مدیریت پروژه سازمانی، ساختار و الگوی خاص پیاده سازی استراتزی در سازمان های پروژه محور است که در آن به جای واحدهای مستقر کسب و کار، تولید ارزش توسط واحدهای نیمه مستقلی با نام پروژه، پرتفلیو و یا طرح صورت می گیرد. نیاز به پاسخگوئی به الزامات متغیر محیط کسب و کار موجب می گردد که پروژه یا طرح که نقطه تولید ارزش برای سازمان پروژه محور هستند، ماهیتی منعطف و منحصر به فرد داشته باشد؛ که در نتیجه آن روش و الگوی پیاده سازی و حتی تدوین استراتژی ها برای یک سازمان پروژه محور متمایز گردد.

استراتژی پروژه در سطح پروژه و یا طرح  به عنوان یک برنامه استراتژیک عملیاتی تعریف می گردد که طی آن المان ها و ساختارهای اصلی پروژه برای دستیابی به اهداف طرح و یا پرتفلیو طراحی و مستقر می گردد. تصمیم گیری در مورد المان های اساسی مانند روش تامین منابع مالی پروژه، سطح نظام حاکمیت بر پروژه، استفاده از روش های مناسب تحویل پروژه و استراتژی قراردادی، استراتژی های پاسخگوئی به محرک های متغییر بازار، انتخاب توانمندسازهای سازمانی، انتخاب متدولوژی مدیرت پروژه یا طرح، و تعیین اهداف پروژه بر اساس الزامات ذینفعان و کسب و کار، عموما در قالب برنامه ریزی استراتژیک پروژه صورت می گیرد. در قالب برنامه استراتژیک است که اهداف کمی پروژه و یا طرح در قاب حوزه های 10 گانه دانش مدیریت پروژه تعیین و کمی سازی می گردد. و در قالب برنامه استراتژیک است که منافع ذینفعان همسو شده و تلاش های ان در جهت اهداف پروژه یکپارچه می گردد.

در کتاب “مدیریت استراتژیک پروژه ها” تلاش شده است ضمن تشریح مفهوم و المان های برنامه استراتزیک پروژه، نظام­های برنامه­ریزی استراتژیک پروژه و ساختارهای خاص پیاده سازی برنامه استراتژیک تا سطح پروژه، طرح و پرتفلیو بیان گردیده است. امان­ها و الگوهای ارائه شده می توانند اجزای استراتژی پروژه را به استراتژی های سازمان و اهداف ذینفعان سازمان هم­راستا کرده و اهداف پروژه را به صورت شاخص های عملکردی (KPI) برای موفقیت سازمان در محیط کسب و کار تعریف نمایند

 

  • راهنمای مدیریت ریسک پروژه ها

مدیریت ریسک، فرآیند شناسائی و مدیریت عدم قطعیت های پروژه با هدف ایجاد بالاترین سطح اطمینان برای دستیابی به اهداف پروژه، طرح یا پرتفلیو در نزد ذینفعان است. ولی درک ریسک در قالب یک سازمان نیازمند فهم پیچیدیگی های پروژه، پرتفلیو و طرح و تغییرات محیط کسب و کار در مقایسه با محدودیت های سازمانی می باشد که عموما محدود به حدود پروژه یا طرح نبوده و نیازمند فهم دقیق ریسک در ساختار کلان مدیریت پروژه سازمانی است. در حالیکه غالب استانداردها و متدولوژی های مدیریت پروژه تمرکز خود را بر توسعه تکنیک ها و ابزارهای مدیریت ریسک گذاشته اند، نگاه استراتژیک به ریسک در سطح سازمان غالبا به فراموشی سپرده شده است. در حالیکه سازمان با در اختیار گذاشتن منابع و نیز اختیارات لازم برای تصمیم گیری خود منبع اصلی ریسک برای پروژه و طرح بوده و به عنوان اولین سطح تماس با محرک های متغییر کسب و کار نقش بسیار موثری در شناسائی و پاسخ به ریسک ها دارد. بدون توجه به این پتانسیل بالا، مدیران پروژه و یا مدیران طرح، از منبع قدرتمندی برای کنترل ریسک ها محروم می شوند.

علاوه بر این با توسعه روش های تحویل و مدل­های قرادادی در پروژه های عمرانی، مدیران پروژه ها با ساختارهای پیچیده و چند عاملی مواجه هستند که عوامل متفاوت با منافع متضاد تلاش دارند که منبع مشترکی از ریسک را کنترل یا مدیریت نمایند. رفتارهای متضاد این عوامل که ناشی از برداشت های متفاوت انها از منبع وقوع ریسک و یا تضاد منافع ان ها در تاثیر وقوع ریسک می باشد، می تواند پروژه را به محل نزاع و طرح ادعاهای فراوان تبدیل نماید که غالبا دلیل اصلی افزایش هزینه ها و زمان پروژه ها تلقی می شود. نگاه چندعاملی، مدیریت ریسک را به سطح فرایندهای تخصیص ریسک به منظور شناسائی بهترین الگوی تسهیم ریسک های پروژه ارتقا می دهد. نحوه توافق بر روی الگوی بهینه و ضمانت اجرائی برای تعهد عوامل به پیگیری الگوی توافق شده، پرسش های اساسی هستند که عموما در فرآیند متعارف مدیریت ریسک پروژه­ها فراموش شده اند.

در کتاب “مدیریت ریسک سازمانی پروژه ها” فراتر از معرفی ابزارهای مدیریت ریسک، به ریسک های کسب و کار توجه شده است و مدعی است که ساختار جامعی برای مدیریت ریسک در قالب سازمان پروژه محور را معرفی می نماید. یکپارچگی فرآیند انتخابی مدیریت ریسک پروژه با فرایندهای سازمان بویژه توجه به عدم قطعیت در فرآیند تامین و مدیریت منابع، نظام های تصمیم گیری مبتنی بر عدم قطعیت در سطح سازمان و پروژه، الگوهای تخصیص ریسک در پروژه های چندعاملی با طرف های متفاوت قراردادی، و توجه به نظام های پشتیبانی مالی و حقوقی برای کنترل وقوع ریسک ها مواردی است که در این کتاب به ان پرداخته شده است.

 

  • راهنمای مدیریت کیفیت پروژه ها

مدیریت کیفیت در پروژه ها شاید بی اغراق از محجورترین حوزه های دانش مدیریت پروژه است، که در عین سادگی ظاهری، معمولا سخت ترین حوزه برای پیاده سازی می باشد. در حالیکه سازمان های متعدد سرمایه گذاری فراوانی را برای استقرار نظام های مدیریت کیفیت در ستاد سازمان به انجام می رسانند ولی نفوذ این نظام ها در سطح پروژه و طرح ها، چندان چشمگیر نبوده و هنوز مدیریت کیفیت پروژه ها با ابزارهای ساده و اولیه نظارت و بازرسی صورت می گیرد.

در این راهنما تلاش شده است تا الگویی برای طراحی و استقرار برنامه مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه شود که به کمک آن مدیران پروژه ها از هم­راستائی برنامه مدیریت کیفیت پروژه با استانداردهای کیفیت مستقر در سازمان مطمئن شوند و این توانائی را داشته باشند که در قالب سیستم های مدیریت کیفیت مستقر الگوهای متفاوتی را بسته به انواع روش های تحویل پروژه انتخاب و بکارگیری نمایند. در این راهنم به پرسش های اساسی در حوزه سیستم مدیریت کیفیت به منظور تضمین کیفیت محصول خروجی پروژه پرداخته خواهد شود و برخی الگوهای تجربه شده برای مدیریت کیفیت در صنعت را به منظور پیاده سازی در مدیرت پروژه توسعه وتطبیق داده است. در این راهنما جنبه های پیشرفته مدیریت کیفیت مانند شناسائی هزینه های کیفیت و مدلسازی آن در بودجه پروژه، تعیین اهداف کیفی مطابق انتظارات سازمان، رویکردهای تضمین کیفیت در پروژه های چندعاملی و توسعه سیستم کیفیت در راستای مدل های تعالی سازمانی بحث گردیده و با استفاده از تجربیات عملی در پروژه های ساخت، رویکردهای پباده سازی مدیریت کیفیت در پروژه ارائه شده است.

[1] Strategic Business Unit

[2] Organizational Enablers

[3] Organizational Project Management Maturity

[4] PRACTICE GUIDE

[5]  project delivery methods

[6] PMBOK® Guide

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.