پ
پ

دکتر گرشاسب خزائنی ، هیات علمی دانشگاه و مشاور تامین مالی و مدیریت پروژه هستند.

ایشان سابقه مدیریت و ارائه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت قراردادها (بویژه مشارکت های عمومی خصوصی) و مدیریت پروژه در سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی در کشور دارند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.