پ
پ

هدف این دوره اشنائی با مفاهیم و روش های تامین مالی به منظور توانمندی سازی مدیران پروژه ها برای انتخاب و بکارگیری ابزارهای تامین مالی بر اساس نیازها و ویژگی های پروژه است.

تامین منابع مالی، از لحاظ منبع تامین، هزینه سرمایه، تعهدات بازپرداخت و ریسک های هر روش؛ تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. لذا شناخت روش ها و ابزارهای تامین مالی می تواند به مدیران پروژه ها و شرکت های پروژه محور دامنه گسترده ای را برای انتخاب و بکارگیری روش های تامین مالی در پروژه ها فراهم نماید.

سرفصل مطالب 

 بخش ۱- آشنائی با روش های تامین مالی

معرفی انواع روشهای روش تامین مالی (بدهی/سرمایه ای و پروژه ای/شرکتی)

منابع تامین مالی (بازار سرمایه، بازار مالی و …)

مقررات و قوانین مرتبط با تامین مالی پروژه ها

 بخش ۲- تامین مالی مبتنی بر بدهی

تامین مالی از محل بازار بدهی (اوراق مشارکت، اوراق صکوک و …)

تامین مالی از صندوق توسعه

فرآیند اخذ تسهیلات (آئین نامه ماده ۵۶)

بخش ۳- تامین مالی پروژه ای

 ویژگی های روش تامین مالی پروژه ای

 ترتیبات قراردادی در تامین مالی

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

بخش ۴- تامین مالی بین المللی (فاینانس)

وام های خارجی از محل خطوط اعتباری (فاینانس)

تامین مالی از محل بانک های توسعه ای (بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی)

ابزارهای بانک جهانی برای کمک تامین مالی

بخش ۵- طراحی بسته تامین مالی

ساختار طراحی مدل مالی پروژه
محاسبه بهره و جریان مالی در ترکیب روش های مالی
مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه ها

 

مخاطبین دوره آموزش تامین مالی پروژه

مدیران شرکت های پروژه محور و مدیران پروژه های عمرانی و زیرساختی

کارشناسان و مدیران بازارهای مالی علاقه مند به بازار زیرساخت

سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در بازار زیرساخت

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.