برچسب » ISC

افزایش عیار سیمان بر خوردگی بتن های حاوی نانوسیلیس
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران مدرس

افزایش عیار سیمان بر خوردگی بتن های حاوی نانوسیلیس

در این مقاله تأثیر تغییر در عیار سیمان (از 350 تا 450 ) بر خواص خوردگ ی بتن ها ی حاو ی نانوذرات س یلیس بررسی شده است

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران مدرس

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس

در این مقاله تأثیر افزایش دماي اولیه بر نفوذ یون کلر و ریز ساختار بتن هاي حاوي میکرو سیلیس بررسی شده است .

تاثیر نانوسیلیس در بهبود مشخصات مکانیکی بتن
4 سال قبل
پژوهشنامه حمل و نقل

تاثیر نانوسیلیس در بهبود مشخصات مکانیکی بتن

تاثیر عملکرد ذرات نانوسیلیس در بهبود مشخصات مکانیکی بتن با افزایش عیار سیمان گرشاسب خزائنی ، مصطفی خانزادی ، محسن تدین پژوهشنامه حمل و نقل، سال هشتم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۰) چکیده: در سال های اخیر کاربرد ذرات نانو، فرصت های تازه ای برای بهبود مقاومت و دوام بتن ایجاد کرده است، ولی ناشناخته بودن تاثیر تغییر مشخصات طرح اختلاط […]

تأثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریزساختار بتن های حاوی نانوسیلیس
4 سال قبل
فصلنامه مهندسی عمران مدرس

تأثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریزساختار بتن های حاوی نانوسیلیس

تأثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریزساختار بتن های حاوی نانوسیلیس مصطفی خانزادی، گرشاسب خزائنی، حامد سپهری کهریزی فصلنامه مهندسی عمران مدرس، سال یازدهم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۰) چکیده: چکیده- در این مقاله تأثیر تغییر در عیار سیمان (از 350 تا 3 450 ) بر خواص خوردگ ی بتن ها ی حاو ی نانوذرات س […]

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT
4 سال قبل
مجله ی مهندسی عمران شریف

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT

در این مقاله مدلی ریاضی براساس مدل TOPSIS برای ارزیابی موفقیت پروژه های BOT ارایه شده است که با دریافت مشخصات پروژه از طریق شاخص های موفقیت CSFs، شانس انجام موفق آن را ارزیابی می کند.

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها
4 سال قبل
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بتن

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها

در این مقاله میزان اثرگذاری و محدودیت‌های مکانیزم‌های احتمالی تاثیر نانو ذرات در بهبود خواص بتن آزمایش‌شده است

بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)
4 سال قبل
مجله علمی پژوهشی شریف

بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O)

در این مقاله، انتخاب مناسب‌ترین تخصیص ریسک‌های پروژه، در قالب یک مسئله‌ی بهینه‌یابی به صورت کمّی مدل‌سازی شده است.