برچسب » گواهینامه صلاحیت حرفه ای مشارکت عمومی خصوصی

گواهینامه صلاحیت حرفه ای مشارکت عمومی خصوصی (CP3P)
4 سال قبل
بانک جهانی برگزار می کند:

گواهینامه صلاحیت حرفه ای مشارکت عمومی خصوصی (CP3P)

گواهینامه صلاحیت حرفه ای مشارکت عمومی خصوصی (CP3P) یک گواهینامه معتبر بین المللی است که توسط موسسه آموزشی APMG به نمایندگی بانک جهانی برگزار می گردد. اطلاعات لازم برای آشنائی با مفاد آزمون این گواهینامه و نحوه شرکت در آزمون ارائه شده است.