برچسب » گرشاسب خزانی

4 سال قبل

توسعه روستای تاریخی تیس در اولویت منطقه آزاد چابهار است

توسعه روستای تاریخی تیس در اولویت منطقه آزاد چابهار است

4 سال قبل

درگاه خدمات الکترونیک شهروند سازمان منطقه آزاد چابهار فعال شد

متقاضیان ساخت‌وساز، می‌توانند فایل نقشه‌های ساختمانی خود را جهت بررسی، از طریق درگاه، به مدیریت شهرسازی ارسال کنند.