برچسب » کنفرانس

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP)
4 سال قبل
دبیر علمی کنفرانس

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP)

آقای دکتر گرشاسب خزائنی به عنوان دبیر علمی این کنفرانس اعلام کرد هدف این کنفرانس آموزش مفاهیم و چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی به ذی نفعان و تشریح ابعاد قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی است.

اولین کنفرانس حقوق ساخت
4 سال قبل

اولین کنفرانس حقوق ساخت

به اطلاع متقاضیان شرکت در کنفرانس می رساند که برنامه کارگاه های پیش بینی شده در دو روز برگزاری کنفرانس به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است که این برنامه در حال به روز می باشد و کارگاه های دیگر نیز اضافه خواهد شد. ردیف عنوان کارگاه ارائه دهنده خلاصه ای مطالب 1 […]

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
4 سال قبل
گرشاسب خزائنی، عضو کمیته علمی کنفرانس:

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

اولین کنفرانس حقوق ساخت در 16 و 17 بهمن ماه آغاز بکار می نمایند

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
6 سال قبل
عضو کمیته علمی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

آقای دکتر گرشاسب خزائنی عضو کمیته علمی کنفرانس اعلام کرد که این کنفرانس به منظور معرفی افق‌های جدید پژوهش در زمینه‌های مدیریت ساخت و توسعه تکنیک‌های نوین در صنعت ساخت ایران برگزار گردید.