برچسب » کارشناسی ارشد

نحوه نگارش سمینار
3 سال قبل

نحوه نگارش سمینار

برای سمینار کارشناسی ارشد ۷ گام زیر را می بایست برداشت که شامل انتخاب موضوع، جمع اوری مطالب، مقایسه یافته ها، سازماندهی و ارائه گزارش است

سمینار و روش تحقیق
3 سال قبل
طرح درس

سمینار و روش تحقیق

هدف از انجام سمینار آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد با اصول اولیه روش تحقیق و شیوۀ ارائه نتایج یک پژوهش است. و انتظار می رود ضمن تسلط بر حوزه دانشی خاص، یک مساله را به روش آکادمیک طرح نماید.

امتحان پایان ترم درس مدیریت پروژه سازمانی
4 سال قبل
دانشگاه بین المللی چابهار:

امتحان پایان ترم درس مدیریت پروژه سازمانی

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیرت ساخت دانشگاه بین المللی چابهار، که با دکتر خزائنی درس مدیریت پروژه داشته اند می بایست پروزه های پایانی خود را حداکثر تا 17 بهمن ماه تحویل نمایند.