برچسب » پروژه های BOT

مدیریت ریسک در پروژه های کلان
18 سال قبل
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مدیریت ریسک در پروژه های کلان

در این مقاله با توجه به تجربیات دیگر کشورها در این زمینه و جمع آوری نظرات متخصصان کشور با مطالعات میدانی گسترده؛ سعی شده الگوئی برای مدیریت ریسکهای پروژه های BOT ارائه شود.

تسهیم ریسک مبنای مدیریت پروژه های BOT
18 سال قبل
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تسهیم ریسک مبنای مدیریت پروژه های BOT

در این مقاله با نشان دادن جایگاه فرآیند تسهیم ریسک در شکل گیری یک پروژه BOT ، چهارچوبی راهنما برای چگونگی تسهیم ریسک در بین عوامل پروژه ارائه گردیده است . دولت با داشتن اینگونه ساختار استانداردی، مذاکرات کوتاه تر و کم هزینه خواهد بود

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT
18 سال قبل
دومین کنگره ملی مهندسی عمران

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT   گرشاسب خزائنی     عباس افشار سال انتشار: ۱۳۸۴ محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران چکیده مقاله: کمبود منابع دولتی و نیاز شدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه، دولتها را نیازمند جذب بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی کشورها کرده است. BOT را می توان یک روش مطمئن جذب سرمایه خصوصی دانست که کنترل […]

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT
18 سال قبل
دومین کنگره ملی مهندسی عمران

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT

در این مقاله با تعریف موفقیت پروژه به عنوان شرایط کسب منافع متعادل توسط همه طرفهای قراردادی، با استفاده از تجربیات جهانی از پروژه‌های موفق و یا شکست خورده،‌ معیارهای لازم برای موفقیت پروژه‌های BOT پیشنهاد شده است.

نقش دولت در توسعه پرو‍ژه های زیر بنایی به روش BOT
19 سال قبل
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

نقش دولت در توسعه پرو‍ژه های زیر بنایی به روش BOT

ر این مقاله با مقایسه ساختار دولتی کشورهای دیگر ( بخصوص هنگ کنگ که تجربیات موفقی در BOT دارد ) ،سعی شده است فرمولی مناسب برای نقش دولت پیشنهاد شود .