برچسب » پروژه های عمرانی

پروژه  شناگاه آقایان و بانوان
4 سال قبل

پروژه شناگاه آقایان و بانوان

کارفرما: منطقه آزاد چابهار طول مسیر دسترسی: متر مشاور : ارکان نقش معماری براورد اجرا: 400 میلیارد ریال شروع اجرا: خرداد 1399 پیش بینی زمان اتمام: خرداد 1400

پروژه احداث مسیر ارتباطی
4 سال قبل

پروژه احداث مسیر ارتباطی

احداث یک پل به طول 420 متر با هدف اتصال پیکره لجستیک به پیکره تجاری و اداری با هدف تسهیل ترافیک و ایجاد ارزش افزوده برای پیکره لجستیکی توسط منطقه آزاد چابهار از دی ماه سال 1398

بازدید از پیشرفت پروژه ها
4 سال قبل

بازدید از پیشرفت پروژه ها

اسلامی درباره پروازهای کانکتیو و برقراری پروازهای داخلی در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: بیش از این دو پرواز آزمایشی در فرودگاه امام به عنوان پرواز داخلی انجام شد اما شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برنامه دارد تا پیش از نوروز و خصوصاً در فصل نوروز و ایام بهار پروازهای داخلی را در این فرودگاه توسعه دهد.