برچسب » پروژه شناگاه آقایان و بانوان

پروژه  شناگاه آقایان و بانوان
4 سال قبل

پروژه شناگاه آقایان و بانوان

کارفرما: منطقه آزاد چابهار طول مسیر دسترسی: متر مشاور : ارکان نقش معماری براورد اجرا: 400 میلیارد ریال شروع اجرا: خرداد 1399 پیش بینی زمان اتمام: خرداد 1400