برچسب » نیروگاه برق آبی

فراخوان سرمایه گذار برای نیروگاه ارس-قره چیلر به روش BOT
4 سال قبل
شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران

فراخوان سرمایه گذار برای نیروگاه ارس-قره چیلر به روش BOT

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد به عنوان سرمایه پذیر، فراخوان سرمایه گذار برای احداث طرح نیروگاه برق‌آبی ارس – قره چیلر را از طریق مشارکت بخش عمومی – خصوصی (PPP) و با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۹ قانون بودجه، به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری BOT به سرمایه‌گذار واجد شرایط […]