برچسب » مکانیک مواد

طرح درس مقاومت مصالح
3 سال قبل
دوره آموزشی

طرح درس مقاومت مصالح

هدف اصلی درس مقاومت مصالح این است که یک مهندس بتواند سازه های تحت بارگذاری را تجزیه و تحلیل کند و ابزارهایی در اختیار مهندسان می گذارد که با استفاده از آن ها می توان سازه را به نحوی طراحی کرد که توان مقاومت در برابر آن نیروها و تغییر شکل ها را داشته باشد.

طرح درس استاتیک
3 سال قبل
دوره اموزشی

طرح درس استاتیک

درس استاتیک یکی از دروس پایه ای رشته مهندسی عمران است که با آموزش ابزارهای ارائه شده در ان، می توان نیروها وارده به سازه ها را تحلیل کنیم