برچسب » مهندسی و مدیریت ساخت

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
6 سال قبل
عضو کمیته علمی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

آقای دکتر گرشاسب خزائنی عضو کمیته علمی کنفرانس اعلام کرد که این کنفرانس به منظور معرفی افق‌های جدید پژوهش در زمینه‌های مدیریت ساخت و توسعه تکنیک‌های نوین در صنعت ساخت ایران برگزار گردید.