برچسب » مهندسی ساختمان

استقرار نظام مهندسی ساختمان در منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل
معاون فنی و زیربنائی منطقه آزاد چابهار خبر داد:

استقرار نظام مهندسی ساختمان در منطقه آزاد چابهار

با رونمائی از شیوه نامه خدمات نظام مهندسی منطقه آزاد چابهار در دومین جلسه با اعضای نظام مهندسی شهزستان و با انتخاب اعضای شورای راهبردی، نظام مهندسی منطقه آزاد آغاز به کار نمود. امید است با راه اندازی اولین نظام مهندسی در مناطق آزاد کشور، که نتیجه ۶ ماه کار همکاران من در واحد شهرسازی […]

نظام مهندسی استان تهران
12 سال قبل
دارای پروانه اشتغال بکار

نظام مهندسی استان تهران

دکتر گرشاسب خزائنی عضو نظام مهندسی استان تهران بوده و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته طراحی، نظارت و اجرا از این سازمان می باشد.