برچسب » منطقه

ساماندهی خدمات مهندسی و ساخت‌وسازها در محدوده منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل

ساماندهی خدمات مهندسی و ساخت‌وسازها در محدوده منطقه آزاد چابهار

ا بهبود کیفیت ساخت‌وساز و ساماندهی خدمات مهندسی و ارتقا نظارت، این طرح باعث خواهد شد آسیب‌ها و خسارات به پایین‌ترین حد کاهش پیدا کند.