برچسب » مناطق آزاد

چالش کیفیت ساخت و ساز، لزوم بازنگری نظام حکمرانی شهری
2 سال قبل
نشریه مناطق آزاد

چالش کیفیت ساخت و ساز، لزوم بازنگری نظام حکمرانی شهری

ارتقا کیفیت ساختمان ها، نیازمند بازنگری و بهبود نظام حکمرانی شهری در صنعت ساخت با مشارکت تمامی ذینفعان است.

باور به اهداف مناطق آزاد ، جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات
3 سال قبل
شبکه خبر

باور به اهداف مناطق آزاد ، جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات

گرشاسب خزائنی اعلام کرد ساختار مناطق آزاد در کشور متناسب با اهداف در نظر گرفته شده برای آن نیست و نگرانی این است که مجریان به اهداف نهایی مناطق آزاد باور نداشته باشند.

رهیافت توسعه مناطق آزاد در ایران ، بازطراحی ساختار اداره مناطق آزاد
3 سال قبل
اقتصاد توسعه

رهیافت توسعه مناطق آزاد در ایران ، بازطراحی ساختار اداره مناطق آزاد

در این مقاله با تمرکز بر رویکردهای اجرائی “رهیافت دوم برای توسعه مناطق آزاد” را با عنوان “بازطراحی سازمان اداره مناطق آزاد” معرفی گردیده است. در ادامه مقالات قبلی، هدف این رهیافت تغییر رویکردهای بنیادین در روش و نحوه اداره این مناطق که می بایست از سوی سیاستگذاران و البته مدیران مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد.

تجارب جهانی برای توسعه مناطق آزاد
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

تجارب جهانی برای توسعه مناطق آزاد

مرور تجارب قدرت های اقتصادی آسیا نشان می دهد که توسعه کمی مناطق بدون تغییر نگرش کلان اقتصادی و پذیرش الزمات تجارت آزاد ، چندان موثر نمی باشد.
صرف ایجاد معافیت های مالیاتی یا گمرکی به تنهایی انگیزه کافی برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیست بلکه بسترسازی نهادی، تکمیل زیر ساختهای اقتصادی و تدوین مقررات لازم است که در راستای یک استراتژی صنعتی مشخص، بتواند  تکمیل کننده زنجیره تولید ملی و سکویی برای صادرات باشد.

راهکار توسعه مناطق آزاد ، بازتعریف نقش مناطق در اقتصاد ملی
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

راهکار توسعه مناطق آزاد ، بازتعریف نقش مناطق در اقتصاد ملی

در مقایسه با تجارب بین المللی، مناطق آزاد در ایران تا رسیدن به اهداف مورد نظر در توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری فاصله زیادی دارندکه پیش از این مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله رهیافت “بازتعریف نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد ملی” برای ارتقا مناطق آزاد در کشور پیشنهاد شده است. این رهیافت غالبا ناظر بر قوانین موضوعه و ساختارهای اقتصادی ایجاد کننده مناطق ازاد است و بر اساس ۵ راهکار عملیاتی، نیاز به بازتعریف مجدد دارد.

موانع توسعه مناطق آزاد در ایران
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

موانع توسعه مناطق آزاد در ایران

تقریبا بیش از ۱۰۰ کشور جهان به نوعی از سیاست مناطق آزاد برای توسعه صادرات استفاده کرده‌اند. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده است، اما به دلیل برخی موانع ، نتایج توسعه مناطق آزاد در ایران برابر انتظارها نبوده است.
در این مقاله تلاش شده است که با نگاه علمی و مستند، ریشه های این عدم موفقیت نسبی توسعه مناطق آزاد در ایران بررسی شود.

چشم انداز رشد اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

چشم انداز رشد اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید

اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید، در اثر تعامل محرک های ۱- اقتصاد ملی، ۲- مسکن و صنعت و ۳-محرک های منطقه ای ؛ حرکت رو به رشدی را در حوزه ساختمان و گردشگری خواهد داشت. ولی هنوز نیازمند اقدامات زیربنائی و ملی در حوزه های لجستیک و تجارت است تا بتواند اهداف توسعه منطقه تچاری-صنعتی را محقق نماید

سازمان منطقه آزاد چابهار
4 سال قبل
معاون فنی و زیربنائی

سازمان منطقه آزاد چابهار

مسئولیت معاونت فنی و زیربنائی منطقه آزاد چابهار از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با مسئولیت حوزه های عمران، شهرسازی، بهره برداری از تاسیسات زیربنائی و خدمات شهری در گستره منطقه آزاد

جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی، توجه به توسعه پایدار
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی، توجه به توسعه پایدار

لذا عملا سرمایه گذاری های دولت در مناطق محروم درآمد پایدار ایجاد نکرده و بلکه سازمان بزرگ و با هزینه مازاد را خلق کند که همیشه محتاج کمک ها و اعانه دولتی است.