برچسب » مقاله کنفرانسی

مقاله تاثیر قطعات بازیافتی تایر بر مقاومت های سایشی بتن
4 سال قبل
اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان

مقاله تاثیر قطعات بازیافتی تایر بر مقاومت های سایشی بتن

هدف این مقاله آن است که استفاده از قطعات لاستیک تایر ضایعاتی همراه با سیم و الیاف فولادی بازیافتی از آن در بتن، مورد بررسی قرار گیرد، که تا چه میزان بر مقاومت های سایشی و فشاری بتن تاثیرگذار هستند

مقاله تاثیر نانو تیتانیوم بر مقاومت های سایشی بتن
4 سال قبل
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

مقاله تاثیر نانو تیتانیوم بر مقاومت های سایشی بتن

هدف این مقاله آن است که استفاده از قطعات لاستیک تایر ضایعاتی همراه با سیم و الیاف فولادی بازیافتی از آن در بتن، با افزودن نانو ذرات تیتانیوم (TiO2) مورد بررسی قرار گیرد، که تا چه میزان بر مقاومت های سایشی و فشاری بتن تاثیرگذار هستند

تفاوت نانو ذرات‌ها با غلظت و درصد یکسان در بتن
4 سال قبل
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

تفاوت نانو ذرات‌ها با غلظت و درصد یکسان در بتن

در تحقیق حاضر تاثیر نانو مواد سیلیس و تیتانیوم بر مقاومت بتن و اثرگذاری هر یک از این نانو مواد‌ها بر مقاومت سایشی با شرایط یکسان غلظت سوسپانسیون و درصد افزودن مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آب
18 سال قبل
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آب

در این مقاله ضمن معرفی الزامات مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری این تونلها و مزایا و معایب پیمانهای طرح و ساخت، بر اساس تجارب پروژ ههای تونل انتقال آب قمرود، انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران و تونل نوسود نتایج روش مدیریت دو عاملی و سه عاملی مقایسه شده و راهکارهای بهینه سازی روشهای طرح و ساخت پیشنهاد شده است.

مدیریت ریسک در پروژه های کلان
18 سال قبل
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مدیریت ریسک در پروژه های کلان

در این مقاله با توجه به تجربیات دیگر کشورها در این زمینه و جمع آوری نظرات متخصصان کشور با مطالعات میدانی گسترده؛ سعی شده الگوئی برای مدیریت ریسکهای پروژه های BOT ارائه شود.

تسهیم ریسک مبنای مدیریت پروژه های BOT
18 سال قبل
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تسهیم ریسک مبنای مدیریت پروژه های BOT

در این مقاله با نشان دادن جایگاه فرآیند تسهیم ریسک در شکل گیری یک پروژه BOT ، چهارچوبی راهنما برای چگونگی تسهیم ریسک در بین عوامل پروژه ارائه گردیده است . دولت با داشتن اینگونه ساختار استانداردی، مذاکرات کوتاه تر و کم هزینه خواهد بود

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT
18 سال قبل
دومین کنگره ملی مهندسی عمران

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT

شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT   گرشاسب خزائنی     عباس افشار سال انتشار: ۱۳۸۴ محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران چکیده مقاله: کمبود منابع دولتی و نیاز شدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه، دولتها را نیازمند جذب بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی کشورها کرده است. BOT را می توان یک روش مطمئن جذب سرمایه خصوصی دانست که کنترل […]

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT
18 سال قبل
دومین کنگره ملی مهندسی عمران

معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT

در این مقاله با تعریف موفقیت پروژه به عنوان شرایط کسب منافع متعادل توسط همه طرفهای قراردادی، با استفاده از تجربیات جهانی از پروژه‌های موفق و یا شکست خورده،‌ معیارهای لازم برای موفقیت پروژه‌های BOT پیشنهاد شده است.

نقش دولت در توسعه پرو‍ژه های زیر بنایی به روش BOT
19 سال قبل
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

نقش دولت در توسعه پرو‍ژه های زیر بنایی به روش BOT

ر این مقاله با مقایسه ساختار دولتی کشورهای دیگر ( بخصوص هنگ کنگ که تجربیات موفقی در BOT دارد ) ،سعی شده است فرمولی مناسب برای نقش دولت پیشنهاد شود .