برچسب » مقاله علمی پژوهشی

مقاله تصمیم گیری برای احراز صلاحیت پیمانکار EPC
2 سال قبل
مقاله علمی و پژوهشی

مقاله تصمیم گیری برای احراز صلاحیت پیمانکار EPC

در این مقاله، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (MCDM) برای پیش احراز صلاحیت پیمانکار EPC ارائه شده است

مقاله مدل تخصیص ریسک با استفاده از تئوری بازی ها
2 سال قبل
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

مقاله مدل تخصیص ریسک با استفاده از تئوری بازی ها

انتشار مقاله مدل تصمیم گیری گراف برای تخصیص ریسک در قراردادهای طرح و ساخت، با استفاده از تئوری بازی ها در نشریه مهندسی امیرکبیر

مقاله شرکت در مناقصه مشارکت عمومی خصوصی
2 سال قبل
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

مقاله شرکت در مناقصه مشارکت عمومی خصوصی

انتشار مقاله “شرکت یا عدم شرکت در مناقصه، تحلیل هزینه فرصت سرمایه گذاری مشارکت عمومی خصوصی” د رنشریه مهندسی عمران امیرکبیر توسط دکتر خزائنی

افزایش عیار سیمان بر خوردگی بتن های حاوی نانوسیلیس
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران مدرس

افزایش عیار سیمان بر خوردگی بتن های حاوی نانوسیلیس

در این مقاله تأثیر تغییر در عیار سیمان (از 350 تا 450 ) بر خواص خوردگ ی بتن ها ی حاو ی نانوذرات س یلیس بررسی شده است

Microstructural Features of Concrete containing Nano Silica in Relation to Cement Content – Corrosion Properties
4 سال قبل
Technics Technologies Education Management 

Microstructural Features of Concrete containing Nano Silica in Relation to Cement Content – Corrosion Properties

این مقاله، تاثیر تغییرات عیار سیمان بر روی مقاومت مکانیک و پارامترهای دوامی بتن حاوی ذرات نانو سیلیس را بررسی می نماید

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران مدرس

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس

در این مقاله تأثیر افزایش دماي اولیه بر نفوذ یون کلر و ریز ساختار بتن هاي حاوي میکرو سیلیس بررسی شده است .

Fuzzy adaptive decision making model for selection balanced risk allocation
4 سال قبل
مجله بین المللی مدیریت پروژه

Fuzzy adaptive decision making model for selection balanced risk allocation

این مقاله یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای انتخاب تخصیص ریسک بهینه با استفاده از منطق فازی ارائه می دهد.

تأثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریزساختار بتن های حاوی نانوسیلیس
4 سال قبل
فصلنامه مهندسی عمران مدرس

تأثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریزساختار بتن های حاوی نانوسیلیس

تأثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریزساختار بتن های حاوی نانوسیلیس مصطفی خانزادی، گرشاسب خزائنی، حامد سپهری کهریزی فصلنامه مهندسی عمران مدرس، سال یازدهم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۰) چکیده: چکیده- در این مقاله تأثیر تغییر در عیار سیمان (از 350 تا 3 450 ) بر خواص خوردگ ی بتن ها ی حاو ی نانوذرات س […]

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT
4 سال قبل
مجله ی مهندسی عمران شریف

مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت پروژه های BOT

در این مقاله مدلی ریاضی براساس مدل TOPSIS برای ارزیابی موفقیت پروژه های BOT ارایه شده است که با دریافت مشخصات پروژه از طریق شاخص های موفقیت CSFs، شانس انجام موفق آن را ارزیابی می کند.

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها
4 سال قبل
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بتن

بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها

در این مقاله میزان اثرگذاری و محدودیت‌های مکانیزم‌های احتمالی تاثیر نانو ذرات در بهبود خواص بتن آزمایش‌شده است