برچسب » مقاله علمی و پژوهشی

تاثیر نانوسیلیس در بهبود مشخصات مکانیکی بتن
4 سال قبل
پژوهشنامه حمل و نقل

تاثیر نانوسیلیس در بهبود مشخصات مکانیکی بتن

تاثیر عملکرد ذرات نانوسیلیس در بهبود مشخصات مکانیکی بتن با افزایش عیار سیمان گرشاسب خزائنی ، مصطفی خانزادی ، محسن تدین پژوهشنامه حمل و نقل، سال هشتم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۰) چکیده: در سال های اخیر کاربرد ذرات نانو، فرصت های تازه ای برای بهبود مقاومت و دوام بتن ایجاد کرده است، ولی ناشناخته بودن تاثیر تغییر مشخصات طرح اختلاط […]

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران کانادا

Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach

انتشار مقاله مدل بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های چند عاملی در مجله مهندسی عمران کانادا